eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Snížení kondenzace vody na trapézovém plechu

Autor: Vladimír Fišer 13. 7. 2023

Dobrý den ,
obracím se na Vás s následujícím dotazem: Jak zabránit nebo alespoň snížit kondenzaci vody na trapézovém plechu a latí ve stodole , z kterých někdy odkapává zkondenzovaná voda na zem? Střecha je neodborně provedená! Na vazníky jsou připevněny příčně latě a hned na ně je přišroubována plechová krytina , kterou tvoří trapézový plech. Hlavně mi jde o zabezpečení vazníků proti kondenzační vodě. Mělo by smysl na vazníky v místech mezi latěmi (které jsou zevnitř přístupné ) natáhnout pásy cca 30 cm nějaké hydroizolační tkaniny , z které by zkondenzovaná voda mohla kapat na zem? Budovu jsem podědil s takto zmršenou střechou. (Předělat celou střechu a natáhnout nějakou hydroizolační tkaninu , by bylo šílené a pravděpodobně by došlo k poničení trapézového plechu. ) Předem děkuji za radu. VF

odpovědět

Re: Snížení kondenzace vody na trapézovém plechu   |   odpovídá: Jan Rypl

Hydroizolační tkanina to nevyřeší , navíc pokud bude zespoda z interiéru viditelná , pak ji působení rozptýleného UV záření postupně znehodnotí.

Zásadní předpoklad pro snížení tvorby kondenzací pod plechovou krytinou je umožnění proudění venkovního vzduchu pod nosnou vrstvou krytiny , tj. pod střešními latěmi mezi krokvemi/vazníky. To ovšem vyžaduje aby u spodního okraje střechy byl umožněn dostatečnými otvory vstup venkovního vzduchu do každého prostoru mezi krokve (průběžná mezera mezi střechou a obvodovou stěnou krytá mřížkou proti vstupu ptáků ) a u hřebene střechy vytvořený ventilační hřeben jež dostatečnými otvory mezi plechem hřebene a plechem krytiny bude umožňovat výstupu proudícího vzduchu zpět do exteriéru. A samozřejmě dostatečná mezera v krytině pod hřebenem. Ale zároveň tak aby tímto detailem nebyl umožněn vstup vodních srážek , zejména při současném působení větru.

Dimezance výšky ventilační mezery a vstupních a výstupních otvorů se mění podle úhlu sklonu střechy a podle délky sklonu střechy od hřebene k okapu. Viz. ČSN 731901-2 Navrhování střech , příloha B , tabulka B.2. Podrobnosti pak můžeme dořešit telefonicky , popř.e-mailem.

Jan Rypl tel.: 602194045 , rypl@juta.cz

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Snížení kondenzace vody na trapézovém plechu (č. 10770) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy