eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Konstrukce střechy

Autor: Josef 18. 10. 2022

Dobrý den , chtěl bych poradit se skladbou střechy. Dům máme jednopodlažní a ze severní strany v zemi. Měli jsme v projektu navržené panely spirol a v konečném efektu měla zemina ze severní strany přecházet na střechu domu.ale z důvodu špatné dostupnosti není možné položit panely. Nakonec jsme zvolili vazníky s menším spádem (půltová střech ) vazník 8m dlouhý 40cm vysoký na severní straně a 90cm na jižní straně.Celková skladba: sádrokarton , rošt pro sad. paronepropustná folie , 40 cm izolace vata v části pod vazníky a mezi vazníky , mezera pro proudění vzduchu s mřížkou na jižní straně a západní starně , na vazníky osb deska 25 mm , pojistná hydroizolace lepenka , geotextilie a pvc folie. A pokud by to šlo , chtěli bychom časem tuto střechu mít zelenou s možným posezením. Je toto správně vyřešeno?

odpovědět

Re: Konstrukce střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

V první řadě je potřeba znát přesný sklon střechy a délku sklonu střechy po spádu , jelikož podle toho se dimenzují netto otvory pro vstup a výstup ventilace a nejnižší potřebná výška ventilační mezery konstrukce. Ta je pak elementárně nutným prvkem pro skutečnost , zda konstrukce bude či nebude vyhovovat. A to nejen ve vazbě na souvislosti difúzní bilance konstrukce , ale i na souvislosti doby fázového posunu konstrukce , tj. aby se v létě konstrukce a interiéru nepřehřívala dříve než je požadováno. Vstupní a výstupní otvory pro ventilaci však musí být umístěny na protilehlých stranách střechy , ale vždy po spádu střechy. Můžeme se spojit telefonicky ? Pokud tedy délka sklonu je 8 m s rozdílem výšky jen 50 cm , tj. sklon jen 6 ,25 % = cca 3 ,5° , pak výška ventilační mezery musí být min. 100 mm , a netto (!!! ) otvory pro vstup i výstup ventilace rozměru min. 800 cm2 na každý bm spodní i horního okraje střechy.
Pokud bude ventilace střechy v pořádku a únosnost konstrukce dostatečná (musí posoudit statik ) , pak je teoreticky možné bez problémů na střeše vytvořit zelenou střechu s posezením. Použitá PVC fólie však musí být typ odolný vůči prorůstáním kořenů.

Jan Rypl , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Konstrukce střechy (č. 10732) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy