eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Paropropustná folie pod tašky

Autor: Petr Hrouda 26. 4. 2021

Dobrý den , plánuji rekonstrukci střechy s obytným podkrovím. V současné době není nainstalována paroizolace , je tam omítnutý rákos a nad ním skelná vata - na stopě. šikminy jsou také omítnutý rákos a pak je pouze deska z lignoporu 5 cm- mezi krokvemi. Na střechu chci dát pálenou tašku. Pod tašky se dává paropropustná folie. Moje otázka zní , jestli odvětrávání s paropropustnou folií pod taškami bude dostatečné vzhledem ke stávajícímu stavu izolace - chybějící vnitřní parozábrany ? Teď mám z venkovní strany jenom eternitové šablony a podbití - na půdě takže odvětrávání je dostatečné.
paroizolaci plánuji udělat zevnitř až příští rok - bude asi nutné rozbít kompletně obytné jádro. Je mi o to aby mi střecha vydržela a nevlhla než udělám parozábranu .
Děkuju za každou radu

odpovědět

Re: Paropropustná folie pod tašky   |   odpovídá: Jan Rypl

Paropropustná podstřešní fólie a funkční ventilační mezera střešní skladby pouze umožňuje potenciál odparu vodních par z konstrukce a řeší životnost krytiny atd.. Ale konstrukce musí být parotěsnící vrstvou zabezpečena tak , aby v konstrukci nevznikalo větší množství vodních par než je 100 g/m2/rok , a dřevo v konstrukci nesmí přesahovat 18% rovnovážnou vlhkost (viz. norma ČSN 730540 Tepelná ochrana budov , část 2 Požadavky ). Teoreticky by bylo možné parotěsnící vrstvu provést i bez demontáže současného podhledu speciálním způsobem shora (při provádění střešní skladby ) , ale k tomu by bylo nutné přizpůsobit provedení zateplení konstrukce a skladbu se střešní krytinou. K tomu se však potřebuji s Vámi spojit minimálně telefonicky abychom si vyjasnili současný stav a podmínky konstrukce.

Pokud byste pak chtěl parozábranu řešit zespoda , je nutné aby byla provedena celistvě pro celé podlaží. Ale to se patrně neobejde bez demontáže příček (stěn oddělující od sebe vytápěné místnosti ) , jelikož nelze provádět parozábranu pouze v jednotlivých místnostech , kdy pak vodní páry budou do konstrukce "utíkat" difúzní hmotou příčky.

Asi by bylo vhodné spojit se telefonicky.

Jan Rypl , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Paropropustná folie pod tašky (č. 10656) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy