eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Krov promočený prudkými dešti

Autor: Zuzana 12. 10. 2020

Dobrý den ,firma nám staví hrubou stavbu pasivního domu s dokončenou sedlovou střechou pokrytou pálenými taškami a vikýřem s plechovou krytinou.Krov byl dokončen před 4 dny a 2 dny a noci na něj intenzivně prší ,až dnes ho přikryli igelitem. Nicméně všechny prvky jsou nasáklé vodou.Skladba krovu: krokve- Steico nosníky místy
vyztužené OSB deskami , vaznice - lepený vysušený hranol , zbytek rosté dřevo ošetřené proti dřevokazům , míru vysušení neznám. Nyní i vaznice jsou viditelně promočené , I-čkové části Steico nosníků také , OSB také ,vlastně vše.Na žb věncí stojí voda a v ní vyrovnávací podložky z kousků plovoucí laminatové podlahy a asi sololitových desek k vyrovnání pozednice do roviny.Je nutno krov před parotes.zaklopením a vyfoukáním izolací Climatizer nechat déle vysušit a změřit vlhkost?

odpovědět

Re: Krov promočený prudkými dešti   |   odpovídá: Jan Rypl

Z Vaše popisu nejsou zřejmé souvislosti konstrukce , potřeboval bych se s Vámi spojit telefonicky.
Nejsou zřejmé ani souvislosti z hlediska nastavení dimenzace ventilace skladby konstrukce ani z hlediska způsobu provádění parotěsnící vrstvy pod foukanou izolací.

Z hlediska normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov , část 2 Požadavky , by dřevo konstrukce které bude uzavřeno tepelnou izolací či parozábranou (skladba vrstev mezi interiérem a první ventilační mezerou konstrukce ) mělo mít v době tohoto provádění rovnovážnost vlhkost max. 18%.

Tj. asi by bylo vhodné spojit se alespoň telefonicky a ujasnit si souvislosti , zda je vůbec celá skladba konstrukce správně nastavena.

Jan Rypl , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Krov promočený prudkými dešti (č. 10628) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy