eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Oprava zateplení podkrovního bytu

Autor: N/A 13. 6. 2019

Dobrý den , chtěl bych se zeptat jak opravit nebo vylepšit zateplení když podle planu se střecha sklada z Bonsky šindel , Lepenka , Prkenné bednění 24mm , Tepelna izolace Orsil 120mm , parozabrana , SDK na dřevěny rošt. Ve střeše jsou akorát na vrchu takové větrací výdechy. Dále jsem zjistil že ve špici strechy kde se stykaji izolace a sdk desky tak uz není izolace a pouze parozabrana. Tak nevím jestli to tak má být nebo ne. Co by jste doporučili pro zlepšení izolace? Děkuji

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Jan Rypl

V první řadě mezi tepelnou izolací a bedněním s krytinou musí být vytvořená ventilační vzduchová mezera , a to o tl. min. 40 mm (pokud je sklon menší jak 25° pak min. 60 mm ). Ventilační prvky u vrcholu střechy jsou k ničemu , pokud pod celou plochou bednění neproudí venkovní vzduch ! Bez funkční ventilace hrozí v takové střeše riziko výrazného zhoršení životnosti krytiny i problémy s kondenzacemi uvnitř konstrukce , nemluvě o přehřívání podkroví v letním období. Pokud má však střecha střešní okna nebo úžlabí , měla by mít taková střecha kontralatě. Navíc 120 mm tepelné izolace pouze mezi krokvemi nesplní ani polovinu požadavku pro základní zateplení šikmé střechy , a to ani požadavky pro základní zateplení před rokem 2011. Tepelná izolace s parozábranou musí být po celé ploše konstrukce jež tvoří obálku vůči vytápěnému interiéru. Tj. pokud je u nejvyšší místnosti zateplený vodorovný strop s parozábranou , pak horní šikminy střechy nad střešní dutinou již tepelnou izolaci mít nemusí , ale nesmí tam být již použita další parozábrana (může tam být použita vysoce difúzní membrána ) !!!

Asi by bylo vhodnější spojit se telefonicky a dořešit co dál.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: N/A

Bylo mi navrhováno vystrikat stříkánou izolaci a dobře zaizolovat parozabranou ať se zde nedostane vlhkost jelikož by neměla kudy odejít když je střecha utesnena , musí být izolavany šikmé stěny až do špice jelikož je to být v podkroví kde v druhém patře je ještě malé podkroví které zasahuje až do špice

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Jan Rypl

Takový postup rozhodně nedoporučuji. Sevřely by se kumulující se kondenzace mezi 2 parozábrany bez možnosti odparu. Pokud to máme dořešit , potřebuji se s Vámi spojit telefonicky.

Pokud nechcete jednat se mnou , rozhodně doporučuji celou věc projednat s kompetentním projektantem , tj. nikoliv jen s nějakým řemeslníkem.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: N/A

Dobrý den , při vaší nepřítomnosti jsem mluvil s vaším kolegou a po konzultaci jsem zvolil pro odvětraní na hřebeni IKO Armourvent multi plus ale nevím co zvolit pro přívod vzduchu aby bylo dosaženo dostatečné proudění. Přemyšlím nad IKO Armourvent Standard nebo Special .Krokve jsou cca 7 ,5m dlouhé a ventilační mezera by byla 4cm , oddělena difuzní folii mezi krokve JUTA JUTADACH 135 2AP a stříkaná izolace měkka pěna v tlouštce 20cm , na ni parozábrana JUTA JUTAFOL REFLEX N 150

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: N/A

Dobrý den , zajimalo mě vyjadření co zvolit na přivod vzduchu a jestli zvolene výrobky vyhovuji

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Jan Rypl

byl jsem na dovolené , tudíž jsem měl mobil přesměrovaný na kolegu.

Pokud se má stanovit dimenzace ventilace konstrukce střechy , tj. výška ventilační mezery mezi tepelnou izolací šikminy a střešní krytinou (resp. jejím podkladem ) a velikost otvorů pro vstup vzduchu do ventilační mezery (u spodního okraje střechy ) a dimezaci ventilační kapacity (netto otvorů ) ventilačních prvků krytiny (u horního okraje střechy ) pro výstup ventilace , je nutné znát přesný sklon střechy a přesnou délku střechy od spodního k hornímu okraji střechy.

Ventilaci střechy však lze vytvořit jen v případě , že mezi tepelnou izolací šikminy střechy a bedněním krytiny lze vytvořit dostatečně vysokou ventilační vzduchovou mezeru , která nebude ničím přerušena ani zúžena. Samotné ventilační prvky krytiny bez průběhu vzduchu funkční ventilační mezerou (v šikmině střechy ) nic nevyřeší.

Zkusme se tedy spojit telefonicky a ujasnit si situaci.

Jan Rypl , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Jan Rypl

Pokud jde o sedlovou střechu s délkami sklonů 7 ,5 m , a sklonem mezi 25-45° , pak ventilace jen hřebenáčem (pro obě plochy střechy ) by musel mít kapacitu (otvor ) min. 550 cm2 na každý bm hřebene , výška ventilační mezery by pak stačila 4 cm. Ale Armourvent Multi má ventilační kapacitu jen 275 cm2/m. Proto by asi bylo funkčnější z obou stran hřebene do každého pole mezi krokvemi do krytiny umístit ventilační prvek (větrat každou plochu střechy zvlášť ) typu Armourvent Standard (má kapacitu 322 cm2/ks ). Stejný prvek pak umístit pro každé pole co nejníž do krytiny u spodního okraje zateplené plochy (ale se sněhovým rozrážečem nad tímto ventilačním prvkem ) pro vstup vzduchu do začátku ventilační mezery. U střešních oken by pak takový prvek musel být jak nad tak i pod oknem (zde ale nad oknem vzniká riziko zatečení ).

Ale nedoporučuji pod mezi krokvemi napnutou difúzní fólii aplikovat stříkanou PUR pěnu. Je vysoké riziko , že při nesprávné aplikaci pěny pak expandující pěna vyboulí fólii a zúží či úplně znehodnotí funkci ventilační mezery. Asi zde by bylo vhodnější použít vatu v deskách (např. Naturizol či čedičovou vatu ) jež drží svoji danou tloušťku.

Další telefonem.

Rypl , t. 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: N/A

Dobrý den , a co třeba větraci hlavice T2 a AL mřížkou v každém poli ?
Ma průduch cca 50cm2

https://www.hpi.cz/katalog/prislusenstvi-pro-sikme-strechy-17/vetraci-tasky-a-hlavice-182/hlavice-vetraci-sindel-t2-al-1780

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Jan Rypl

Jak jsem již uváděl , ve Vašem případě délky sklonu 7 ,5m s nízkodifúzní krytinou platí již od roku 1999 dle "ČSN 731901 Navrhování střech" požadavek , že při sklonu mezi 25-45° má být nasávací dole otvor pro vstup venkovního vzduchu do ventilační mezery střechy min. jedna třísetina plochy střechy (0 ,33% plochy ) jež větráte a výstup pak o 10% vyšší než je vstup. Tj. pokud mají krokve osovou vzdálenost cca 1 m a délka sklonu je 7 ,5 m , pak netto otvor dole pro nasávání vzduchu do ventilační mezery vůči každému poli mezi krokvemi je potřeba rozměru min. 250 cm2 a výstupní otvor nahoře min. 275 cm2. Proto jsem navrhoval ventilační hlavice Armorvent Standard s dostatečnou ventilační kapacitou (otvorem ) 322 cm2/ks. Pokud byste chtěl použít ventilační hlavice jen s otvorem 50 cm2/ks muselo by jich být dole 5 ks do 1 metru a nahoře 5 ,5 ks do 1 metru , ale to se do konstrukce ani vedle sebe nevejde. Prosím a opakuji , další konzultace veďme telefonicky nebo e-mailem s uvedením vašeho č. telefonu. Děkuji.

Jan Rypl , tel.: 602194045 , rypl@juta.cz

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Michal. B

Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestli skladba 5cm větrací mezera , difúzní fólie , vata ursa pureone sf31 tl. 100mm , 60mm PIR desky bude dostatečné zateplení , a jestli má cenu připlatit za 80mm jestli to bude mít nějaký větší účinek na zateplení? U PIR desek prý již není potřeba parozabrana , ale asi bych spoje desek prelepil páskou Jutafol SP alu , a část bez pir desek kde pozednice rozděluje podkroví bych propojil desky parozabranou. Dá se to tak řešit? děkuji

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Jan Rypl

Znovu Vás prosím a opakuji , veďme další konzultace telefonicky. Neznám základní souvislosti Vaší konstrukce !!!

Pokud mluvíme o konstrukci šikmé střechy (sklon ne větší jak 45° ) , a plánované zateplující vrstvy konstrukce (shora 100 mm SF 31 + dole 60 mm PIR ) budou pouze mezi krokvemi (s běžnou šířkou krokví a jejich roztečí ) , pak toto nesplní ani základní požadavek na zateplení konstrukce (U 0 ,24 W/m2.K ). Případě , že vata bude mezi krokvemi a celoplošně 60 mm PIR pod krokvemi v nějakém dřevěném roštu křížem vůči krokvím , pak tato jen taktak konstrukce splní ale jen základní požadavek na zateplení konstrukce. Tj. určitě se nedá hovořit o nízkoenergetickém zateplení. I když 60 mm PIR pod krokvemi zvýšíme na 80 mm PIR , bude konstrukce účinnosti cca na 115 % základního zateplení , ale jen na 77% nízkoenergetického. Ale obávám se , že se bez parotěsnící vrstvy i pod PIR deskami neobejdete , jelikož je potřeba vyřešit provedení parotěsnící vrstvy nejen v ploše konstrukce , ale napojení na všechny navazující a pronikající detaily a prvky , tj. i navazující stěny pod pozednicí , případné štítová zdiva , komínová tělesa , rám. stř. oken či rám průlezu do půdní dutiny atd.

Rypl , tel.: 602194045

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Michal. B

Dobrý den , když jsme to spolu řešili po telefonu navrhl jste mi řešení 3 vrstev vaty. 120mm mezi krokve , 60mm do kříže do dřevěného roštu na to pározabranu a 3.vrstva 40mm vata. Z čeho je lepší udělat poslední rošt ? Přemyšlel jsem že bych použil ty laťě 60x40 akorat bych je otočil že by měli na tlouštku 40mm , řekl bych že cenově to vyjde levněji jak CD profil + příme závěsy. A další věc když je poslední rošt svisle jak se zajistí ? Když je vodorovně tak je veden v UD profilech

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Michal. B

Jakou difuzní folii mezi krokve by jste doporučil ? Rozhodují se mezi Tyvek solid a Judatach 150g u Tyvek jsem se dočetl že je větší životnost .

odpovědět

Re: Oprava zateplení podkrovního bytu   |   odpovídá: Jan Rypl

Jak jsem uváděl , veďme další konzultace telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Oprava zateplení podkrovního bytu  (č. 10571) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy