eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Rosný bod

Autor: N/A 23. 10. 2017

Dobrý den ,
plánovaná plochá střecha s 2 st. sklonem v rodinném domě (8 ,5 x 13m ) je složena (směrem zvenku ):
- Borner asfaltová pískovaná
- Asfaltový podkladní pás Borner
- Asfaltový penetrační lak
- OSB deska tl. 22 mm - záklop stropu
- kce stropu nad 1. np tvoří zároveň kce krovu , fošny 60/240 ve spádu
- min. vata tl. 140 mm mezi stropnicemi
- min. vata tl. 140 mm pod stropnicemi
- sádrokartonový podhled (ocelový rošt , parotěsná zábrana , SDK desky )
Odvětrávání bude řešeno cca 3 komínky.
Nebude v takovéto střeše vznikat kondenzace? Jsou splněny příslušné normy?

odpovědět

Re: Rosný bod   |   odpovídá: Jan Rypl

Taková konstrukce má hned 2 chyby (předpokládám , že po sklonu střechy je délka střechy 8 ,3 m ) :

a ) nedostatečně vysokou ventilační vzduchovou mezeru nad tepelnou izolací , při 2° sklonu spádu musí být vysoká min. 100 mm a otvory je vstup a výstup ventilace o rozměru min. jedné setiny větrané plochy střechy (viz. ČSN 731901:2011 Navrhování střech ). Tj. pokud je délka spádu 8 ,3 m , pak otvory na každý bm spodního i horního kraje střechy musí být o rozměru min. 830 cm2 (netto ! ). Tj. otázka je zda se takové otvory pro vstup a výstup vzduchu v kraji konstrukci (stěně ) dají vůbec vytvořit. Instalované 3 komínky rozhodně nic nevyřeší !!!!

b ) parozábrana (bez ohledu na její parotěsnost ) by se neměla instalovat přímo pod desku SDK , tj. bez meziroštu mezi parozábranou a deskou SDK. A zejména v případě , že pod konstrukcí bude několik vytápěných místností oddělených příčkami nebo se do desky SDK plánuje zabudovat nějaké prvky inž. sítí (zejména bodová svítidla ).

Obě dvě chyby jen přispívají k tomu , že v konstrukci bude vznikat vysoké riziko kumulujících se kondenzací.

Asi by bylo vhodnější spojit se telefonicky a ujasnit si souvislosti a možnosti řešení.

Jan Rypl , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Rosný bod (č. 10452) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy