eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

vhodnější řešení pro pochozí plochou střechu

Autor: N/A 21. 11. 2015

DD ,

v situaci kdy je na domě pochozí plochá střecha nad obytným prostorem , která má klasickou skladbu trámy + desky + škvára + hydroizolace (IPA ) , nezatéká a je správně vyspádovaná , je
lepší varianta zateplení stropu:

- zevnitř objektu , tedy izolace mezi krokve + pod ni parozábrana + podhled

nebo

- zvenčí , obrácená střecha , tedy nahoru na hydroizolaci XPS polystyren + na něj kontaktní difúzní fólie a na ni pochozí vrstva terasy (terče + dřevěná terasa nebo v případě že má střecha dostatečnou nosnost tak štěrk a volně ložená dlažba )

Jedná se o oblast chudou na srážky , nadm. výška 250m. Které řešení je "lepší" a proč?

Děkuji.

odpovědět

Re: vhodnější řešení pro pochozí plochou střechu   |   odpovídá: Jan Rypl

Při zateplování mezi a pod krokvemi u takové konstrukce by musela být nad tepelnou izolací (pod deskami ) funkční 100 mm vysoká ventilační vzduchová mezera včetně dostatečných otvorů pro vstup a výstup vzduchu vůči venkovnímu prostředí , což je asi nereálné vůbec provést. Horní IPA totiž výrazně blokuje možnost odparu vodních par z konstrukce a přidáním tepelné izolace mezi a pod krokvemi se bude rosný bod konstrukce nacházet v místě dřevěných prvků.

Tudíž asi bude realističtější provést obrácenou střechu , ale tam se v souvrství nepoužívá kontaktní difúzní fólie.

Zatížení současné konstrukce nově vybavenou skladbou a to včetně působení hydrostatického tlaku vody by asi měla posoudit příslušná autorizovaná osoba.

Podrobnosti můžeme řešit telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


vhodnější řešení pro pochozí plochou střechu (č. 10128) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy