eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Oprava ploché střechy opatřené PUR pěnou

Autor: N/A 6. 10. 2015

Dobrý den ,zdvořile žádám o radu týkající se výše uvedené střechy. Skladba střechy: keramická stavebnice MIAKO , parozábrana , škvára , škvárobeton , beton , 2 vrstvy IPY , 4 cm PUR pěny s nátěrem. Stávající nedostatek střechy: na několika místech se IPA odlepila a společně s PUR pěnou vytvořila na střeše boule , pěna nepopras-kala a do střechy nezatéká. Uvažovaná oprava střechy:nalepení asfaltové krytiny VEDAGARD na PUR pěnu. Zhotovitelská firma navrhuje odstranit PUR pěnu (i za cenu snížení tepelně izolačních vlastností střechy ) , vyrov-nat střechu opravou IPY a následně ji překrýt VEDAGARDem. Pro úplnost dodávám , že nahrazení pěny polysty-rénem se srovnatelnými tepelně izolačními vlastnostmi (cca 10 cm ) není možné z důvodu nízké atiky. Dotaz: lze vyrovnat povrch střechy bez odstranění PUR?

odpovědět

Re: Oprava ploché střechy opatřené PUR pěnou   |   odpovídá: Jan Rypl

Obávám se , že tady je základní problém již v původní skladbě konstrukce , tj. kde místo rosného bodu konstrukce není v horní PUR pěně , ale pod 2 vrstvami nízkoparopropustné IPY. Pak může být příčina boulí v konstrukci situace , že díky nedostatečné účinnosti parotěsnící vrstvy pod škvárou dochází k výrazným kumulujícím se kondenzacím v konstrukci betonu pod vrstvami IPY , díky kterým se z konstrukce nemohou odpařovat , a jejímž důsledkem jsou pak již zmíněné boule. Pokud zároveň nelze vysokou vrstvou tepelné izolace umístěné vně IP posunout rosný bod konstrukce nad ně , pak bez možnosti výrazného zásahu do stávající konstrukce je to fakticky bezvýchodná situace. Otázka pak je , jaký je vlastně klimat v interiéru a kde stavba stojí (klimat exteriéru ). Pokud tedy má být provedena nějaká sanace či oprava konstrukce , asi se to neobejde bez provedení nějaké sondy do konstrukce. Asi by bylo vhodné spojit se s nějakým soudním znalcem , který by řešení sanace po provedení zjištění stávající situace navrhl. Další souvislosti můžeme řešit telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Oprava ploché střechy opatřené PUR pěnou (č. 10100) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy