eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Máte chladno v podkroví?

Měli jste během letošní zimy chladno v podkroví? Nebo naopak máte v létě v podkroví horko až k zalknutí? S největší pravděpodobností nemáte podkroví dostatečně zatepleno. Buď se tedy budete muset s chladem v zimě a horkem v létě smířit a zároveň budete muset akceptovat vyšší výdaje na vytápění v zimě a na případně chlazení v létě, nebo se při nejbližší rekonstrukci podkroví pustíte do dodatečného zateplení podkroví.

Většina podkroví budovaných v minulých letech má nedostatečnou vrstvu tepelné izolace, která se buď vkládala jen mezi krokve, či se vkládala mezi krokve a pod krokve. Navrhovaní izolace tímto způsobem bylo doporučováno i dřívějšími požadavky na výstavbu, které se v současné době již několikrát zvýšily, především v důsledku zjištění nedostatečnosti tohoto množství zateplení. Dřívější izolační materiály mezi krokvemi většinou po několika letech přestávají dokonale fungovat a vznikají buď teplené mosty v důsledku sesouvání vaty od hřebenů k okapům, či další vážné problémy v důsledku prosakování vody, kondenzaci par a další problémy.

Izolace PIR IKOJedním z řešení, jak tyto problémy odstranit, je nahrazení staré nefunkční izolace nebo doplnění nedostatečného množství izolace. Jako nejvhodnější se v dnešní době hodí PIR izolace (např. IKO Enertherm), které zajistí dokonalé zateplení, při minimálním „ukradení“ místa z prostorů nad hlavou. To je dáno velmi nízkým tepelným odporem desek IKO Enertherm (lambda pouze 0,023 W/mK). Ke stávající izolaci (ve většině případů skleněná nebo kamenná vata) instalované mezi krokvemi se do podkroví nainstalují PIR desky o tloušťce 4-8 cm v závislosti na prostoru v podkroví a množství vaty mezi krokvemi.

Jak celý proces doteplení podkroví probíhá? Nejdříve je nutné demontovat sádrokartony nebo palubky z pohledové strany podkroví a zároveň demontovat veškerá uchycení, tak až bude možné montovat cokoliv na krokve. Pokud je instalovaná parozábrana (ta by měla být instalována), tak i ta se odstraní, aby bylo možné zkontrolovat stav a kvalitu zateplení mezi krokvemi. Pokud je vata mezi krokvemi v pořádku, je možné a vhodné ji ponechat. V případě, že je viditelné nějaké porušení nebo nedostatek vaty v některých částech mezi krokvemi, je nutné vatu vyměnit nebo dodat. Existuje i varianta, že se vata zcela odstraní, pak je potřeba použít alespoň 10 cm tloušťky PIR izolace IKO Enertherm. Pokud je vata zkontrolovaná a v pořádku, je možné přistoupit k samotné montáži PIR desek. Tloušťka desek PIR záleží na množství vaty mezi krokvemi a požadovaném koeficientu tepelného odporu. Standardně by měla stačit 6cm tlustá deska IKO Enertherm (lambda 0,023). Každý centimetr navíc zvyšuje tepelných odpor a zlepšuje tedy odolnost proti zimnímu chladu, či letnímu horku, ale zároveň ubírá prostor nad hlavou v šikminách. Desky se přichytí do krokví pomocí šroubů se širokou podložkou.

izolace iko 1 Izolace IKO 2

 Na desku o rozměrech 0,6x1,2 m stačí 1-2 šrouby, které budou zašroubovány  alespoň 2 cm do krokví. Tyto šrouby slouží pouze pro přichycení desek a dokonalé přichycení celé konstrukce bude provedeno až při montáži pohledů. Po montáži desek se veškeré prostory kolem zdí nebo v jiných škvírách zapění nízkoexpanzí pěnou IKO Enertherm Flex. Spoje desek se přelepí ALU páskou, stejně jako všechny vytmelené části. Tím je zároveň zajištěna paronepropustnost zateplení a již není potřeba montovat dodatečnou parozábranu. Nyní se přichytí do krokví dostatečně dlouhými a pevnými šrouby ( šrouby musí projít do krokve alespoň 7 cm) profily, na které se bude montovat pohled. Je možné použít latě, nebo prkna pro montáž palubkového pohledu, případně železné profily nebo prkna pro montáž sádrokartonů.
Takto máte dokonale zateplené podkroví, které zaručí dostatek pohodlí v jakémkoliv ročním období a zároveň zajistí více prostoru nad hlavou u kolmých stěn. Další variantou, jak zateplit podkroví, je nainstalovat tepelnou izolaci nad krokve. K tomu je ale potřeba sundat střešní krytinu. Toto téma bylo probírána v našem předešlém článku.

Autor: Jana Bernardová   |   IKO s.r.o.

PIR izolace IKO Enertherm - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy