eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Nadkrokevní PIR izolace IKO Enertherm

Nadkrokevní izolace IKONadkrokevní izolace IKO Enertherm – výhodná tepelná izolace střech. Nadkrokevní izolace Iko Enertherm dosahuje vynikajících tepelně-izolačních vlastností při výborné ceně a zásadních výhodách pro své uživatele.

Polyisokyanurátová pěna (ze které jsou PIR desky IKO Enertherm vyrobeny) se používá všude tam, kde je nutné s minimální tloušťkou materiálu zajistit tepelné oddělení dvou prostorů. Proto se PIR pěna používá ve dveřích lednic a chladniček, kde zajistí v několika centimetrech tloušťky dokonalé uzavření chladu ve vnitřním prostoru ledničky a zároveň zajistí nepropouštění tepla dovnitř.

Pro vyjádření kvality tepelné izolace, tedy schopnosti, s co nejmenší tloušťkou co nejlépe tepelně izolovat dva prostory mezi sebou se používá tzv. koeficient tepelné vodivosti (značen latinským lambda λ). Koeficient tepelné vodivosti vyjadřuje schopnost vést teplo a přestavuje rychlost s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Koeficient tepelné vodivosti materiálu je definován jako množství tepla pronikajícího materiálem o ploše za daný čas vyjádřenou v Kelvinech. Čím nižší je lambda, tím lépe izolace izoluje a tím je izolace kvalitnější (užší materiál odizoluje více).

Koeficient tepelné vodivosti u PIR izolací IKO Enertherm ALU se pohybuje na úrovni 0,023 W/m.K, čímž patří mezi nejlepší izolační materiály, které jsou v současné době na celém světě známé. Např. do současnosti nejvíce používaná minerální vata má koeficient tepelné vodivosti λ=0,040 W/m.K, což znamená, že na zajištění stejného zateplení (hodnota U - součinitel prostupu tepla) je potřeba skoro dvounásobná tloušťka minerální vaty v porovnání s PIR izolací IKO Enertherm ALU.

Další zásadní výhodou je velmi nízká hmotnost PIR izolací. Jeden kubický metr (m3) PIR váží pouhých 30 kg, kdy stejné množství minerální vaty až pětkrát více.

A další výhody PIR izolací se následně objevují v jednotlivých stavebních systémech, kde je možné PIR izolace IKO Enertherm použít:

Pro šikmé střechy domů a dalších budov se hodí PIR izolace IKO Enertherm jako zateplení půdních vestaveb a podkroví. Nezatěžují nadbytečně konstrukci střechy díky své nízké hmotnosti. Díky instalaci nad krokve (z toho plyne název nadkrokevní instalace) nekradou prostor nad hlavou v obytných půdních vestavbách, neboť prostor mezi a pod krokvemi již není vyplněn velkým množstvím minerální vaty. Tato výhoda prostoru nad hlavou v podkroví bývá někdy stavebníky opomíjena a až po instalaci izolace mezi a pod krokve zjišťují, že jim nezbývá skoro žádný prostor pro normální pohyb kolem šikmých stěn střechy, ale jen a pouze uprostřed místnosti. Většinou litují, ale „pozdě bycha honit“. Určitě dvakrát dobře rozmyslete, zda a jak prostor nad hlavou chcete nebo budete moci využít!!

Další výhodou PIR izolace IKO Enertherm ALU je i vzduchotěsné uzavření prostoru, čímž je možné snadno dosahovat standardů nízkoenergetických a pasivních domů s minimem dodatečných nákladů.

Hlavní výhodou PIR izolace IKO Enertherm je nulová či minimální tvorba tepelných mostů díky nadkrokevní instalaci pomocí pero-drážek nebo polodrážek. Tepelné mosty vznikají všude tam, kde je tepelná izolace přerušena či nahrazena jiným materiálem, což se nestává u nadkrokevní nepřetržité izolace střechy. Tepelné mosty vznikají u izolací mezi krokve, kdy krokev – dřevěný trám - přeruší tepelnou izolaci. Lambda dřeva se pohybuje na úrovni 0,17 W/m.K, čímž se stává prostorem, přes který uniká v zimě teplo a naopak se dovnitř dostává zima. To může vést a často vede nejen k úniku tepla ze střechy, a tím vyššímu účtu za energie, ale také k tvorbě plísní v místech tepelných mostů. U střech s tepelnými mosty je tvorba plísní pouze otázkou času. Po jejich výskytu pak existuje pouze jediná varianta opravy – doplnit izolaci a to buď zespodu, což znamená bourání podhledů, nebo svrchu, což znamená odstranit střešní krytinu. Každopádně se jedná o extrémně drahou a časově a jistě i lidsky vysilující rekonstrukci.

Z tohoto důvodu se v dnešních dnech při instalaci tepelné izolace mezi krokve používá i dodatečná instalace pod krokve, která ale jak již bylo napsáno výše „krade“ prostor v obytné místnosti a díky různým způsobům přichycení pomocí speciálních mřížek a šroubů prodražuje celou instalaci přičemž nezamezí vzniku všech tepelných mostů. Jak již bylo zmíněno výše, pro zajištění stejného zateplení (U) je potřeba jen asi poloviční tloušťka IKO Enertherm v porovnání s minerální vatou. V případě instalace vaty pod krokve je nutné si dávat pozor na dobře instalované parotěsné fólie, neboť jejich špatná instalace může vést k dalším „neřešitelným“ problémům.

Po technické stránce patří IKO Enertherm k nejmodernějším a nejkvalitnějším materiálům, které jsou v současné době na trhu k dostání. Kvalita s sebou často nese i vyšší cenu, se kterou je potřeba počítat. Cena m3 PIR izolací (samotného materiálu) je v porovnání s ostatními standardními tepelnými izolacemi (opět m3) zhruba 3-5krát dražší. Při přepočtu, kdy z m3 izolace IKO Enertherm je možné zaizolovat 10 m2 (dle požadavku českých norem) a ze standardní tepelné vaty pouze 4 m2 (při dodržení stejných norem) je již cena nižší. Při započítání všech příslušenství, které jsou pro instalaci vaty potřeba (mřížky, šrouby, držáky, folie, a další jež jsou vesměs potřeba jen pro mezikrokevní a podkrokevní instalace izolací) je nadkrokevní izolace pomocí PIR izolace zhruba jen o 15% dražší než ostatní formy zateplení. Při výhodách získání prostoru nad hlavou, minimální zátěži konstrukce střechy a nevytváření tepelných mostů je tento cenový rozdíl asi ne tak důležitý. Pokud tedy budete zateplovat střechu, dobře zvažte, jaký typ tepelné izolace zvolíte a jaké výhody či nevýhody získáte.

Instalace: PIR desky IKO Enertherm ALU se instalují buď přímo na krokve bez nutnosti bednění pomocí dlouhých šroubů, které jsou přichyceny do krokví, nebo na bednění, které může sloužit jako pohledový strop. Instalaci PIR izolací je nutné provádět před pokládkou střešních krytin. V případě rekonstrukce a zateplování staré střechy je nutné nejdříve sundat starou krytinu, nainstalovat PIR izolaci, která je pochozí a až následně položit střešní krytinu.

Co je vlastně PIR izolace: sloučenina několika chemických látek, která je schopná při styku s kyslíkem nabýt během 5 sekund na až 100-násobek své původní velikosti. Tím dochází ke vzniku uzavřených buněk, které uzavřou a nepropouští vzduch a jen velmi zvolna propustí teplo, či chlad. Desky PIR jsou dlouhodobě dokonale prostorově stabilní, nezmenšují se, neroztahují se, nekroutí se. Jsou pochozí s vysokou odolností proti tlaku a s dobrou odolností proti ohni. Koeficient tepelné vodivosti je v případě IKO Enertherm ALU 0,023 W/m.K, čímž patří mezi nejlepší izolační materiály, které jsou v současné době na celém světě známé.

Autor: Jana Bernardová   |   IKO s.r.o.   www 

Nadkrokevní izolace IKO - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy