eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Tepelná ochrana a požární bezpečnost plochých střech s izolací Monrock MAX E

Kvalitní izolace ploché střechy by měla nejen splnit podmínky pro tepelnou ochranu budov předepsané normami, ale především zajistit dlouhou životnost objektů s minimálními dopady na životní prostředí a maximální úsporou energie. V tomto směru nelze opomenout vynikající vlastnosti kamenné vlny. Světový výrobce izolací z kamenné vlny, společnost ROCKWOOL, dokládá zmíněné tvrzení dlouholetými zkušenostmi a  referencemi z řady významných staveb v České republice i po celé Evropě.  Nabízí řešení v podobě dvouvrstvých izolačních desek, vyráběných technologií Dual Density. Pro izolaci plochých střech lze jednoznačně doporučit dvouvrstvou patentově chráněnou izolační desku Monrock MAX E.

Zmíněná izolace je typická následujícími vlastnostmi, které lze deklarovat jako výhody vůči kombinacím podkladních a vrchních izolačních desek pro ploché střechy s rozdílnou charakteristikou:

 • Ve střešním souvrství je pouze jeden typ univerzální izolační desky s deklarovanými vlastnostmi a parametry:
  = garance lepších a konstantních izolačních vlastností – ve spojích nedochází k tepelným mostům;
  = menší hmotnost s prokazatelně nižší zátěží na nosné konstrukce;
  = garance nejvyšší požární bezpečnosti a odolnosti třídou reakce na oheň A1;
  = zjednodušená logistika.
 • Univerzálnost - možnost jednovrstvé, dvou i vícevrstvé pokládky izolačních desek v tloušťkách od 60 do 240 mm dle specifika projektu a požadavku klienta. Jejich aplikace je vhodná pro bytové i rodinné domy, objekty občanské vybavenosti, průmyslové budovy či logistická centra. Uplatnění nacházejí v tradiční, nízkoenergetické i pasivní výstavbě.
 • Mechanické vlastnosti - konstrukce desky a její horní tuhá vrstva spolehlivě splňují všechny požadavky na stlačitelnost při 10 % (min. 60 kPa) a bodové zatížení (min. 500 N) podle ETAG 006 – článek 6.4.3.1. pro systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků, systémy lepené, balastní a jejich kombinace.
 • Akustické vlastnosti – vynikající zvukovou pohltivost desky lze podpořit použitím tlumicí fólie RAM (Rockwool Acoustic Membrány). Při vložení této fólie mezi vrstvy tepelné izolace se vzduchová neprůzvučnost v ploše s plným trapézovým plechem zvýší z 45,8 dB na 48,2 dB.

V souvislosti s požární bezpečností je jednoznačnou výhodou střešní desky Monrock MAX E skutečnost, že spadá do třídy reakce na oheň A1. Jedinou platnou normou v Evropské Unii, která upravuje testy požární odolnosti střešních plášťů, je norma EN 1365-2. Deska Monrock MAX E byla testována dle této normy v akreditovaném zkušebním ústavě pod dohledem světově uznávaného nezávislého inspekčního orgánu TÜV SÜD a potvrdila svou nehořlavost. V průběhu celého testu nedošlo k překročení deformace vzorku střechy, k podstatnějšímu vzniku kouře, ani ke zmenšení tloušťky izolace. Co je podstatné jako výsledek několika testů – tyto skladby střech je zcela bezpečné používat do prostorů běžných i prostorů se zvýšeným požárním rizikem, a to až po dobu 60 minut (požární odolnost REI 30, 45 a 60).

 
Ukázka ze zkoušky: vzorek krytiny s izolací Monrock MAX E; kritérium průniku plamene nebylo dosáhnuto po celých 60 minut   Vzorek izolace po zkoušce: zasažena jen velmi tenká vrstva izolace a nepoškozeny zůstaly i spoje

Nabídku izolací ROCKWOOL pro ploché střechy tvoří společně s deskou Monrock MAX E izolace Dachrock, spádový systém ROCKFALL, jehož základem jsou spádové desky ROCKFALL a spádové klíny ROCKFALL, a akustické výplně trapézových plechů. Jako nejtužší a nejodolnější desky vůči mechanickému namáhání se nabízí také speciální výrobky Megarock MAX (doplňková nabídka – deska s armovanou cementovou vrstvou o tloušťce 3 mm, celková tloušťka 60 – 160 mm).

Podrobné informace o všech těchto produktech naleznete na stránkách www.rockwool.cz. Technický servis a podpora jsou zajištěny specialisty a obchodními zástupci společnosti ROCKWOOL. Dotazy je rovněž možné směřovat na bezplatnou zelenou linku technického poradenství – 800 161 161.

Závěrem lze již jen dodat, že izolace Monrock MAX E i další výrobky určené pro zateplení plochých střech výrazně zvýší požární odolnost budov, šetří energii a jsou šetrné k životnímu prostředí. Jejich použitím lze významně přispět k současným trendům ekologického a zdravého bydlení.

Ceník - fólie SarnafilNákup tepelných izolací v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Rockwool, a.s.

Požární izolace Monrock MAX E - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy