eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Pálené střešní tašky TONDACH

Pálená taška

Pálená střešní taška je tradiční střešní krytina. Pálené tašky tak mají dlouhou životnost, vysokou pevnost a odolnost a doplňuje je mnoho speciálních prvků tak, aby maximálně ochránily stavbu.

Obliba pálených střešních tašek stále stoupá, o čemž svědčí také zprovoznění nové moderní výrobní linky v Hranicích na Moravě s kapacitou 1,5 milionu m2 krytiny ročně.

Přednosti pálené tašky TONDACH

  • Úspora a dlouhá životnost
  • Má dlouhou životnost, prokázaná trvanlivost je přibližně 80–100 roků. Vyznačuje se vysokou stálostí hodnot, vydrží po mnoho generací.
  • Zachovává si původní barvu bez dodatečných nátěrů a ochranných vrstev.
  • Tradice, zkušenosti a moderní know-how od suroviny po konečný výrobek zaručují domácí tvorbu hodnot a udržení pracovních míst.

Společnost TONDACH - největší výrobce pálené střešní tašky

TONDACH poskytuje nejdelší záruku na pálené střešní tašky vyráběné v ČR - TONDACH chce svým zákazníkům nabízet jen tu nejvyšší kvalitu, a proto poskytuje záruku 33 let na pálené střešní tašky TONDACH.

Kompletní střešní systém TONDACH – vedle základních střešních tašek nabízíme doplňkové střešní tašky a keramické i nekeramické příslušenství pro kompletní střešní plášť. Se střešní krytinou TONDACH je snadná rekonstrukce stávající střechy díky systému posuvných střešních tašek.

Střešní tašky TONDACH mají vysokou kvalitu a trvanlivost – nejvyšší kvalita pálených střešních tašek je garantovaná splněním norem ČSN EN 1304 a ČSN EN ISO 9001.

Společnost TONDACH je významným výrobcem pálených tašek v širokém sortimentu a barevných úpravách. Používají se na všechny typy domů od památkových objektů až po rodinné domy. Firemní heslo „střecha dělá dům„ chce jinými slovy říci, že na střechu patří typ tašky, která dotvoří celkový architektonický výraz.

Společnost Tondach Česká republika s.r.o., výrobce pálených střešních tašek, nabízí svým zákazníkům široký sortiment skládaných krytin. Jedná se o největší výběr typů, tvarů a povrchových úprav s bezkonkurenčními estetickými vlastnostmi. Glazované a engobované tašky díky přírodní směsi, která je vypálena přímo do jejich povrchu, neztrácí svou barevnou stálost.

Velkoformátové pálené střešní tašky TONDACH

TONDACH Falcovka 11

Pálená taška TONDACH Falcovka 11 je ražená drážková taška klasického tvaru vzniklého v 19. století. Hluboké drážky v hlavové i boční části zvyšují těsnost krytiny a dají se proto používat i v extrémně náročných klimatických podmínkách. Moderní velkoplošný formát umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí.

TONDACH Figaro

TONDACH Figaro je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou rovnou hladkou strukturu odlišující se od ostatních typů tašek. Drážky ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují bezpečnou ochranu podstřeší v náročných klimatických oblastech. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché, kvalitní a bezpečné pokrytí střechy s posunem až o 35 mm.

TONDACH Francouzská 12

Pálená taška Francouzská 12 je novým velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmodernějších cihlářských technologických zařízeních. Při pálení naplocho se dosahuje maximální rozměrové a tvarové přesnosti. Taška Francouzská 12 s dvojitým a zvlášť hlubokým hlavovým a bočním drážkováním zabezpečuje pevné spojení krytiny odolné zejména proti bouřkovým děšťům, vířivému sněhu a prachu.

TONDACH Hranice 11

HRANICE 11 je pálená střešní taška drážková posuvná. Konstrukce drážek umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 340 - 400 mm. Boční drážky a vodní drážka v hlavové části zvyšuje těsnost krytiny proti extrémním klimatickým podmínkám. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché, přitom kvalitní a bezpečné pokrytí střechy s posunem až o 60 mm.

TONDACH Románská 12

Pálená střešní taška TONDACH Románská 12 spojuje v jedné tašce přednosti drážkových plochých pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem. Při pálení naplocho se dosahuje maximální rozměrové a tvarové přesnosti s vynikající odolností proti fyzikálně-chemickým vlivům. Taška svou strukturou navozuje eleganci antických stavebních stylů a uplatňuje se na moderní i historické střeše.

TONDACH Samba 11

Samba 11 posuvná pálená taška je velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmodernějších cihlářských technologických zařízeních. Drážková taška TONDACH Samba 11 se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající vlastnosti k ochraně objektů proti povětrnostním vlivům, se může klást v poměrně nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s pojistnou hydroizolací od 12°). Navíc díky konstrukci hlavových drážek umožňuje posun až o 25 mm, takže je možné použít tašku i na rekonstrukce střech s nízkým sklonem.

TONDACH Samba 11 DUO

Povrchová úprava střešní pálené tašky TONDACH Samba 11 Duo se skládá ze dvou barev engob. Nejprve se na vysušenou tašku nanese vrstva červené engoby a poté se takto upravenou tašku nastříká jemný pruh hnědé engoby. Následně se tašky vypálí při teplotách nad 1000°C , kdy dojde k natavení povrchové vrstvy na keramický střep.

TONDACH Srdcovka 11

Srdcovka je ražená pálená drážková taška, která se vyznačuje hlubokými drážkami v hlavové i boční části. Ornament na líci tvoří tašku velmi zvláštní a atraktivní. Díky shodným rozměrům a drážkám je kombinovatelná s taškou Falcovka 11.

TONDACH Stodo 12

Moderní drážková pálená taška TONDACH Stodo 12 s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje posun o 40 mm. V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem a tak po položení vytváří jemnou a klidnou strukturu střešní plochy. Dle bližšího členění se jedná o tašku s přerušovanou vodní drážkou s jedním žlábkem posuvná v drážce. Proto ji lze pokládat pouze na střih.

TONDACH Univerzál 12

Konstrukce posuvné velkoformátové pálené střešní tašky TONDACH Univerzál 12 umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 330 - 390 mm. Boční drážky a vodní drážka v hlavové části zvyšuje těsnost krytiny proti extrémním klimatickým podmínkám. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché, přitom kvalitní a bezpečné pokrytí střechy s posunem až o 60 mm.

Maloformátové pálené střešní tašky TONDACH

TONDACH Bobrovka 18x38

Taška TONDACH bobrovka patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové krytí). Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko,kužel, úžlabí).

TONDACH Brněnka 14

Konstrukce posuvné pálené střešní tašky TONDACH Brněnka 14 klasického formátu umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 280 - 340 mm. Svým dvojitým drážkováním v boku a vodní drážkou v hlavové části zaručuje spolehlivé a pevné spojení odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám s posunem při pokládce až o 60 mm.

Drážková bobrovka TONDACH

Drážková bobrovka svým tvarem dokonale nahrazuje klasickou tašku bobrovka tam, kde je nutné snížit zatížení střechy. Navíc má nižší spotřebu a její montáž je pak jednoduší, rychlejší a tím i levnější. Jedná se o moderní tašku s tradičním tvarem a motivem

TONDACH Francouzská 14

Taška TONDACH Francouzská 14 s dvojitým a zvlášť hlubokým hlavovým a bočním drážkováním dosahuje bezpečné a pevné spojení krytiny zvlášť proti bouřkovým dešťům. Francouzská 14 má živě působící strukturu povrchu se zesíleným středem a okrajem. Taška se díky svému klasickému formátu a uspořádání hodí nejen pro moderní střechy, ale i rekonstrukce historických objektů.

Steinbrück

Nová pálená taška STEINBRÜCK® navazuje na dlouhou tradici výroby tašek na Slovensku. Může nahradit anebo doplnit až 80% starších krytin tohoto typu. Její montáž je velmi jednoduchá. Tradiční tvar a spolehlivý materiál nezklame při žádné rekonstrukci střechy. Taška STEINBRÜCK splňuje představu mnohých zákazníků o lehké, extrémně odolné a zdravotně nezávadné střeše za rozumnou cenu.

Malý prejz TONDACH

Taška TONDACH Malý prejz S se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekostrukce střech památkově chráněných objektů. Taška Malý prejz S se klade převážně do malty. Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny.

Velký prejz TONDACH

Prejzová krytina TONDACH se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volská oka, kužely a různé nepravidelnosti). Velmi vhodná pro rekostrukce památkových objektů. Pokládka je odlišná od pokládky ostatních tašek. Tento prejz je možné pokrývat také na sucho a připevňovat mechanicky.

Povrchové úpravy pálených střešních tašek

Glazurovaná střešní pálená taška

Glazurovaná střešní krytina TONDACH se vyznačuje vysokou odolností vůči podnebí. Glazura na povrchu střešní tašky chrání a obarvuje. Jde o povrchovou úpravu keramických předmětů. Tenká keramická vrstva na povrchu obsahuje vyšší podíl sklovitých příměsí, které dodávají glazuře vyšší lesk.

Engobovaná střešní pálená taška

Engoba chrání povrch pálených tašek a umožňuje střešní krytinu obarvit. Engoba je tenká keramická vrstva na povrchu, která dodává keramickým předmětům dodatečné vlastnosti.

Engoba se nanáší na povrch syrové tašky. Je to rozplavená jílovitá směs, ze které je vlastní taška, obohacená o přísady jako např. oxidy kovů, které způsobují zbarvení vypálené tašky. Takto připravená taška se následně vypaluje. Vzniká krystalická vrstva s otevřenou pórovitostí, jež slouží k zušlechtění funkčního povrchu výrobku. Engoby jsou bezolovnaté i bezkobaltové a umožňují získat tašky nejrůznějších barev. Technologie natavení přitom zaručuje stálobarevnost tašek při zachování jejich prodyšnosti. Tato povrchová úprava je podstatně hladší, než je povrch běžných tašek. To brání znečištění tašek a znesnadňuje uchycování mechu. Neméně důležitou předností engobovaných tašek je jejich zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození.

Ceník - pálené střešní tašky TONDACHNákup pálených střešních tašek TONDACH v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: eStřechy CZ www 

Pálené tašky - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy