eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Dřevoštěpkové stavební OSB desky

OSB desky

OSB desky jsou třívrstvé konstrukční desky na bázi dřeva z lisovaných plochých štěpek (převážně borovice). Hrany mohou být ostré nebo v provedení pero+drážka. Povrch OSB deskek nebroušený nebo broušený, surový nebo foliovaný.

Oblasti použití OSB desek

Dřevoštěpkové OSB desky pro dřevostavby, zejména podlahové, střešní a stropní konstrukce, obaly, bednění. OSB desky jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou OSB desky orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. OSB desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře, barvě a rustikálnímu vzhledu přírodního dřeva a přináší tak nové možnosti v interiérovém designu.

Lisování OSB desek probíhá v nepřetržitém procesu kontinuálního lisu při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot.

Vlastnosti OSB desek

 • dobrý tepelný odpor (dřevo je přírodní izolant)
 • velké formáty umožňují méně spojů a tím i méně akustických a tepelných ztrát
 • dobrá požární odolnost (klasifikace OSB 2 dle testu PAVÚS je C1 = těžce hořlavá)
 • odolnost proti rázům a vibracím
 • odolnost vůči zemětřesení a silným větrům (ověřeno v USA, Kalifornii na Floridě i v Japonsku)
 • zdravotní nezávadnost (testováno SZÚ Praha)
 • výborná opracovatelnost

OSB desky jsou velkoplošný konstrukční materiál na bázi dřeva, desky z orientovaných štěpků, již několik let známých i na našem trhu stavebních materiálů.

OSB - Oriented Strand Board - jsou plošné lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky, třísky ve středové vrstvě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev.

Tyto OSB desky byly vyvinuté na severoamerickém kontinentu v padesátých letech jako plnohodnotná náhrada za dražší a v té době nedostatkovou stavební překližku, používanou v USA a v Kanadě pro dřevostavby všeho druhu. V těchto zemích, podobně jako v zemích skandinávských, má výstavba rodinných domů i ostatních budov technologií dřevostaveb velkou tradici a oblibu. Na evropském trhu se pod označení OSB řadí jen taková dřevoštěpková deska, která splňuje normu EN 300.

Desky OSB SUPERFINISH® ECO se vyrábějí z kvalitního jehličnatého dřeva. Převažující dřevinou je smrk, částečně se využívá i borovice. Tenké a velkoplošné třísky se šetrně vysuší, nanesou syntetickými pryskyřicemi a stanoveným podílem parafinové emulze. Lisování desek probíhá v nepřetržitém procesu kontinuálního lisování při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot. Mimořádně dobrých mechanických vlastností je dosaženo jak výběrem vhodného zdravého dřeva, tak definovaným tvarem dřevěných třísek a zejména pak orientovaným vrstvením do tří na sebe navzájem kolmých vrstev.

Oproti výrobě standardních OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. Obsah této látky se tak redukuje na jeho úroveň obsaženou v dřevní hmotě v přírodě a OSB SUPERFINISH® ECO se tak stává plnohodnotným materiálem vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytkářském průmyslu.

OSB desky mají hranu buď hladkou, nebo opatřenou perem a drážkou. Typ OSB desky s perem a drážkou umožňuje desky snadno, pevně a přesně spojovat.

OSB desky se dají řezat, vrtat, brousit, lepit, mořit, lakovat nebo natírat stejně, jako masivní dřevo. Lze je i omítat speciálními omítkami či obkládat keramickými či jinými obklady. Tyto úpravy působí velice zajímavě.

OSB desky se používají převážně jako konstrukční desky, v místech s menšími nároky na mechanické vlastnosti desky. Výhodná jako konstrukční deska stěn, přepážek, podlah a střešní záklop méně náročných konstrukcí. Z desek lze vyrábět i nosníky menších délek.

Ploché třísky s typickou délkou 50-75mm ve směru vláken jsou položeny do tří vrstev. Dvě povrchové vrstvy stejné tloušťky obsahují pouze třísky orientované rovnoběžně s delší stranou desky. Vnitřní vrstva, která tvoří 50% objemu, je z třísek převážně uložených rovnoběžně s kratší stranou desky. OSB desky jsou lepeny fenolformaldehydovou pryskyřicí, která dosahuje přibližně 2,5% váhového podílu. OSB desky se mohou opatřit na hranách perem a drážkou pro snadnější spojení, plochu desek je možno na závěr výrobního cyklu brousit.

OSB 3 – konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí

Nejčastější formát:

 • 2500x1250mm pravoúhlý okraj (SE)
 • 2500x 675mm, 2500x 625mm 4 strany pero a drážka (4PD)

Hustota:

 • 6-10mm 650 kg/m3
 • 11-15mm 630 kg/m3
 • 18-25mm 610 kg/m3

Nabízené tloušťky OSB desek

 • Tloušťky: 6 - 25 mm
 • K dodání v několika formátech

Podle použití se liší OSB/2 - interiéry a OSB/3 - prostředí s mírnou vlhkostí.

Nákup OSB desek v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: eStřechy.cz www 

OSB desky - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy