eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Tepelné izolace KNAUF INSULATION pro šikmé střechy

Šikmá střecha byla, je a bude…
…nejběžnějším řešením zastřešení všech typů obytných domů.
…atraktivní ve využití obytného podkroví.
…jednou z tradic českého venkova, která dotváří známou tvář české kotliny.

Mnohé rodinné a bytové domy postavené v minulých stoletích byly v prostoru půdy ponechány bez jakéhokoliv zateplení. Velmi často se v prostoru půdy vyskytovali skladové prostory. Zazimovávalo se zde seno. V mnohých domech se v hřebenových konstrukcích uskladňovalo obilí a tyto části sloužily jako malé sýpky.

Tepelné izolace KNAUF INSULATION - UNIFIT 4   Tepelné izolace KNAUF INSULATION - UNIFIT 1

KNAUF INSULATION UNIFIT – skelná minerální izolace s maximálně možnou tuhostí (dvojnásobek vl. hmotnosti), ukázka rastru

V současnosti dochází k rekonstrukci a renovaci těchto prostor. Ty poskytují nejen atraktivní obytnou plochu se šikmými stropy a střešními okny s výhledem na prosluněnou oblohu a široké okolí, ale také v mnohých případech volný a vzdušný prostor, který oživují prvky tradičního dřevěného krovu.

V případě městské zástavby dochází k rekonstrukci podkroví zejména z převisu poptávek po bydlení či administrativní činnosti v centrech městských aglomerací. Rekonstrukce podstřešních prostor je tak finančně nejdostupnější. Možnost bydlení s výhledem na starobylá zákoutí či cihlově červenou barvu střech se jeví atraktivní pro jeho estetičnost a vcítění se do ducha starého města.

Důležitým a nepostradatelným materiálem ve skladbě šikmé střechy je tepelná izolace.
Dnes, kdy jsou na trhu různé typy izolačních materiálů, je pro laika těžké si vybrat. O to těžší je vybrat správně.
Nejvhodnější izolací do střech se jeví minerální vláknité izolace ze skelných vláken, minerální izolace Knauf Insulation s ECOSE® Technology.
V šikmých střechách se velice snadno aplikuje jednoduchým a snadným vložením, kde dobře drží. Vynikajícími výrobky pro šikmé střechy jsou produkty řady UNIFIT.

Výhody minerálně vláknité izolace KNAUF INSULATION s ECOSE ®Technology:

- Bezformaldehydová technologie
- Velké procento využití recyklátu skla, > 80%
- Zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru*
- Je lehká, prodyšná, nenasákavá
- Se zvýšenou tuhostí a mechanickou odolností
- Se speciálním značením na povrchu „- - - - -“
- Se snadnou dopravou v komprimovaných rolích
- Příjemnější na dotyk a bez zápachu
*oproti původní izolaci Knauf Insulation

Vynikající vlastnosti minerálně vláknité izolace s ECOSE Technology:

- Široká škála ve výběru tepelně izolačního komfortu, lze dosáhnout třídy >A
- Vysoce zvukově pohltivé, třída zvukové pohltivosti A
- S nejvyšší třídou požární odolnosti, třída reakce na oheň A1

Výhody aplikace minerálně vláknité izolace s ECOSE Technology:

- Vysoká tuhost nevyžaduje dodatečné přikotvení či přichycení, po izolování můžete mít technologickou přestávku
- Snadno se řeže, povrch je opatřen pravidelným rastrováním
- Aplikovat ji lze mezi krokve, do nadkrokevních systémů i do roštu pod krokve

Zateplení šikmé střechy má svá pravidla.

Aktuální požadavky na ochranu tepla, letní stabilitu (přehřívání v letním období), požární bezpečnost a ochranu proti hluku jsou velmi přísné. Zvyšují náročnost pro správný návrh –dobrý projekt a tím zvyšují i náročnost vlastního provedení izolace šikmých střech. Přispívají však k vysokému standardu užívání a k dokonalé vnitřní pohodě – tepelnému komfortu.
Každá šikmá střecha je neodmyslitelně spjata s dřevěným krovem. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy – krokve, kleštiny, sloupky, pásky atd.

Dřevěné konstrukce samotné jsou oproti tradičním betonovým stavbám lehké konstrukce. Je mnohem složitější u nich zabezpečit tepelnénou stabilitu – tepelný komfort. To vše ve velké míře je úkol kladený na tepelnou izolaci.

Tepelný komfort je umocněn širokou nabídkou produktů společnosti Knauf Insulation.
Zateplení je možné provést v několika variantách – nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Všechny tři kombinace zateplení jsou vhodné a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. V každém případě, ať už se jedná o jakoukoliv uvedenou vlastnost, dojde s našimi materiály Knauf Insulation ke zhodnocení vlastností vnitřních konstrukcí a to nejen zvýšeným tepelných komfortem ale i zvýšenou odolností proti hluku a případného požáru.
Vzhledem ke zvýšeným tepelně-technickým požadavkům dnes nestačí jen izolaci vložit mezi krokve. Dnes je nutno izolaci aplikovat minimálně ve dvou vrstvách – mezi krokve a pod krokve nebo mezi krokve a nad krokve.

Knauf Insulation řadí mezi výrobky „ekologické“

  Tepelné izolace KNAUF INSULATION - UNIFIT

Energetické zhodnocení konstrukce krovu / Recyklací skla a novou bezformaldehydovou technologií se výrobky Knauf Insulation řadí mezi výrobky „ekologické“

VÝHODY „NAD“KROKEVNÍHO SYSTÉMU („MEZI A NAD“KROKEVNÍHO SYSTÉMU)

- Estetický vzhled interiéru – přiznáním krokevního systému v interiéru se zvyšuje estetický komfort vnitřního prostředí
- Minimalizace vzniku tepelných mostů – tepelná izolace se aplikuje mezi pomocný dřevěný rošt, který koresponduje s krokevním systémem, dosažení vyšších hodnot součinitele prostupu tepla než u staršího způsobu zateplovaní pouze mezi krokve, které je v dnešní době již zastaralé a neefektivní ve srovnání s ostatními příklady zateplení šikmých střech
- Odstranění kondenzace v místě krokví, vyšší životnost krovu – posun linie kondenzace za hranici nosného krokevního systému přispívá k vyšší životnosti celého krovu
- Snadná a nenáročná aplikace – jednoduchý způsob aplikace tepelné izolace do šikmé střechy, způsob vhodný zejména při rekonstrukcích historických budov
- Eliminace zatékání během aplikace minerální izolace – v případě možného zatečení je konstrukce chráněna původními vrstvami střešní konstrukce a následnou aplikací parotěsné vrstvy, která chrání tyto původní časti krovu před zatékáním
- Zvýšení obytné plochy – aplikací mineralní izolace nad krokve získáme užitný prostor, který bychom jinak nutně museli využít pro aplikaci minerální izolace pod krokve
- Snadná a nenáročná aplikace – jednoduchý způsob aplikace tepelné izolace do šikmé střechy, způsob vhodný zejména při rekonstrukcích starších budov z vnějšího líce budovy

Tepelné izolace KNAUF INSULATION - UNIFIT 7   Tepelné izolace KNAUF INSULATION - UNIFIT 8

Návrh izolace je v rukou projektanta, který musí zaujmout individuální přístup k jednotlivým návrhům. Důležitým a neodmyslitelným výsledkem však musí být nižší energetická náročnost objektu. Čím více zateplíte, tím více ušetříte – to je heslo, které je nejen pravdivé, ale bude čím dál více aktuálnější.

Ceník - fólie SarnafilNákup minerální vaty v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Milan Pokrivčák   |   KNAUF INSULATION   www 

Tepelné izolace KNAUF INSULATION - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy