eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Způsoby a postupy izolace příček

Při provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací příček se používají desky z minerální plsti ISOVER MERINO, ORSIK a, SUPER ORSIN nebo přilnavé plsti ISOVER PIANO. Díky své pružnosti umožňují tyto výrobky provedení souvislé vrstvy izolace bez spár s uložením na plnou tloušťku nebo se vzduchovou mezerou. Pro zjednodušení montáž etepelné izolace příček sádrokartonových systémů jsou tyto výrobky vyráběny v šířkách 600 mm resp. 625 mm. U těchto systémů je možné vkládat izolační desky nebo role mezi nosné profily bez úprav rozměrů, čímž je zajištěna snadná a rychlá montáž izolace příček minerální vatou. Po vložení tepelné izolace do příčky následuje provedení obkladu a konečná povrchová úprava. Desky SUPER ORSIN jsou vhodné pro konstrukce s požadavkem na objemovou hmotnost nad 40 kg/m3.

Vkládání desek mezi nosné profily
Vkládání desek mezi nosné profily
Úprava rozměrů desek
Úprava rozměrů desek
Obklad sádrokartonovými deskami
Obklad sádrokartonovými deskami
Popis skladby:
 1. obklad sádrokartonovými deskami
 2. izolační desky ORSIL/ISOVER
 3. nosný profil
 4. pružná podložka
 5. kotevní šroub
Popis skladby:
 1. obklad sádrokartonovými deskami
 2. izolační desky ORSIL/ISOVER
 3. nosný profil
 4. pružná podložka
 5. kotevní šroub
Popis skladby:
 1. obklad sádrokartonovými deskami
 2. izolační desky ORSIL/ISOVER
 3. nosný profil
 4. pružná podložka
 5. kotevní šroub

Technické parametry vybraných skladeb izolace montovaných příček a předsazených stěn KNAUF s výplní deskami ORSIK

Příčky

Popis skladby

Profil

Index zvukové
 neprůzvučnosti R'W (dB)

Požární odolnost (mm)

sádrokarton GKB 12,5
ORSIK a
sádrokarton GKB 12,5

CW 50 45 30
CW 75 46
CW 100 46

sádrokarton GKB 2x12,5
ORSIK a
sádrokarton GKB 2x12,5

CW 75 48 60
CW 100 50

sádrokarton GKB 2x12,5
ORSIK a
sádrokarton GKB 2x12,5

- 53 60

sádrokarton GKF 12,5
ORSIK a
sádrokarton GKF 12,5

- 40 30

sádrokarton GKF 2x12,5
ORSIK a
sádrokarton GKF 2x12,5

- 48 60

 

Předsazené stěny

Popis skladby

Profil

Požární odolnost (mm)


 

sádrokarton GKF 15
ORSIK a

CW 50 30
CW 75
CW 100

sádrokarton GKF 2x15
ORSIK a

CW 75 60
CW 100

sádrokarton GKF 2x15
ORSIK a

CW 75 60
CW 100

 ilustrační materiály z archivu Saint-Gobain Isover CZ s. r. o.

Ceník - pálené střešní tašky TONDACHNákup tepelných izolací pro příčky v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Saint-Gobain Isover CZ s. r. o. www 

Způsoby a postupy izolace příček - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy