eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Montážní návod střešních fólií Dörken DELTA

Jednotlivé pásy střešních fólií Dörken DELTA se pokládají rovnoběžně s okapem. Upevňují se v místě přesahu sponami nebo lepenkovými hřebíky.

Pokládka fólie Dörken DELTA - MAXX na bedněné střechy

Potištěná strana je stranou venkovní. Je-li sklon střechy max. o 6° nižší než bezpečný sklon, musí být šíře přesahu 15 cm.
Pro zabezpečení dostatečného větrání mezi Dörken DELTA - MAXX a tvrdou střešní krytinou je nutné použít pro montáž kontralatě. Břidlicovou krytinu lze na Dörken DELTA - MAXX pokládat přímo.

1) kontralať
2) střešní lať
3) okapový provětrávací profil 
4) bednění
5) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX

V okapové hraně končí Dörken DELTA - MAXX buď na okapovém plechu (obrázek 2), nebo pod okapovou fošnou (obrázek 3), ne však v okapovém žlabu.1) bednění
2) střešní lať
3) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX
4) kontralať
 

Pokládka střešní fólie Dörken DELTA - MAXX přes krokve

Jednotlivé pásy se pokládají rovnoběžně s okapem s přesahem 10 - 15 cm.

Dörken DELTA - MAXX se pokládá zásadně za použití kontralatí.

Dörken DELTA - MAXX je materiál, který po položení chrání krov před srážkami. Stoprocentní vodotěsnost střechy však nemůže být před položením tvrdé krytiny ze zřejmých důvodů zaručena. Povrch se při pokládání - zejména na bednění - nesmí poškodit, snížila by se tím vodotěsnost materiálu.

Všeobecné pokyny montáže podstřešních fólií Dörken DELTA

1) střešní lať
2) krokev
3) fóliový okap
4) kontralať
5) výměna
6) tepelná izolace
7) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX

Dörken DELTA - MAXX

Nad vystupujícími prvky je nutné vytvořit fóliový okap z fólie Dörken DELTA - MAXX, který bude odvádět dešťovou vodu a vodu z tajícího sněhu do vedlejšího krokevního pole (obrázek 5).

V prostoru fóliového okapu odstraňte kontralatě. Dörken DELTA - MAXX naříznete příčně až do středu obou sousedních krokví. Uprostřed obou sousedních krokví proveďte svislý řez ca.10 cm. Do zářezu zasuňte a upevněte pruh Dörken DELTA - MAXX o šířce 30 - 40 cm tak, aby zasahoval do obou sousedních polí. Pruh fólie přehněte směrem nahoru a upevněte na střešní lať (obrázek 6 + 7). Jednu stranu přitom povytáhněte výš, aby vznikl spád.

1) fóliový okap šíře 30 - 40 cm

Montáž střešních fólií Dörken DELTA u střešních oken

Přiložením okenního rámu určete polohu okna. V oblasti fóliového okapu odstraňte kontralatě. Dörken DELTA - MAXX nařízněte podle obrázku. Do horního zářezu zasuňte a upevněte pruh Dörken DELTA - MAXX o šířce 30 - 40 cm tak, aby zasahoval do obou sousedních polí (obrázek 10). Pruh fólie přehněte směrem nahoru a upevněte na střešní lať. Rám okna nyní připevněte vruty na předem upevněné montážními úhelníky. Čtyři naříznuté části fólie ohněte podél rámu nahoru a upevněte. (obrázek 11 + 12). Rohy lze ještě zabezpečit okenními tvarovkami Dörken DELTA nebo páskou Dörken DELTA-FLEXX Band.

Dörken DELTA VENT-S

1) fóliový okap

 
1) fóliový okap
2) parotěsná zábrana Dörken DELTA-FOL REFLEX
  1) hřebenáč
2) střešní lať
3) kontralať
4) krokev
5) tepelná izolace
6) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX 

Dörken DELTA - MAXX se pokládá přes hřeben, tím je dosaženo absolutní těsnosti proti sněhu a dešti. U podkroví, která nejsou zateplena v prostoru mezi kleštinami a hřebenem a kde není vyloučena konvekce vlhkosti, by měl pás Dörken DELTA - MAXX končit ca. 5 cm pod vrcholem hřebene.

  Dörken DELTA - MAXX
1) tepelná izolace
2) střešní lať
3) kontralať
4) Dörken DELTA-FOL WS, Dörken DELTA-FOL REFLEX
5) krokev

Toto řešení u okapu (obrázek 14) zabraňuje shromažďování vody a zajišťuje přívod vzduchu i při zapadání sněhem. Drobná poškození se dají vyspravit páskou Dörken DELTA -Uni.

Montáž parotěsné zábrany Dörken DELTA

Pokud není konstrukce vzduchotěsná, může u tepelně izolovaných střech dojít k poškození stavby. Výzkumy ukázaly, že netěsnostmi a poškozeními parotěsné zábrany proniká mnohonásobně více vodní páry v porovnání s množstvím, které může proniknout difuzí do konstrukce řádně izolovanou a utěsněnou plochou. Pro zabránění vzniku kondenzátu dodržujte tyto pokyny: Tepelnou izolaci proveďte řádně podle předpisů výrobce. U vaznic, stěn a otvorů ve střeše, jako jsou okna, komíny atd., dbejte na to, aby k nim izolace z boku těsně doléhala. 
Náležitou parotěsnou zábranu mezi tepelnou izolací a vnitřním obložením vytvoříte pomocí Dörken DELTA-FOL WS 40 nebo Dörken DELTA-FOL REFLEX. Parotěsnou zábranu Dörken DELTA-FOL WS 40 (alternativně Dörken DELTA-FOL REFLEX) umístěte na celou plochu pod krokve. Svislá napojení (přesahy) zhotovujte zásadně na krokvích a utěsněte lepicími páskami Dörken DELTA (obrázek 15).

  Dörken DELTA - MAXX
1) střešní lať
2) kontralať
3) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX 
4) tepelná izolace krokve
5) krokev 

Při montáži dbejte na to, abyste pásy nepoškodili.
     

Dörken DELTA - MAXX
1) střešní lať
2) kontralať
3) tepelná izolace 
4) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX
5) krokev
6) páska Dörken DELTA-KOM

U štítu, vnitřních stěn a komína se fólie vzduchotěsně zakončí pomocí k tomu určených těsnicích pásek a upevní se ke stěně pomocí latí. 

 
     
 

Dörken DELTA - MAXX
1) střešní lať
2) kontralať
3) krokev
4) tepelná izolace
5) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX 

Uložení izolace a parotěsné zábrany v prostoru půdní nadezdívky.

U střešních oken se vyvede parotěsná zábrana až na okenní rám a tam se vzduchotěsně upevní. Fólii se později upne nasazením ostění.

     
Dörken DELTA - MAXX
1) vnitřní ostění
2) parotěsná zábrana Dörken DELTA-FOL REFLEX


Střešní okno: detail okenního rámu (obrázek 18).

Na okenní rám nahoře a dole připevněte sponkami pruhy fólie Dörken DELTA-FOL WS 40 a přilepte je pomocí pásky Dörken DELTA-Uni na položenou fólii (obrázek 19).
 
     
  1) Dörken DELTA-FOL WS 40, Dörken DELTA-FOL REFLEX 
2) pruhy fólie pro horní a spodní část rámu


Před provedením vnitřního obložení (sádrokarton/dřevěné obložení) je bezpodmínečně nutné ještě jednou zkontrolovat řádné provedení tepelné izolace a parotěsné zábrany případné nedostatky odstranit.

Dörken DELTA-FOL REFLEX slepujte páskou Dörken DELTA-POLY, Dörken DELTA-FOL WS

ilustrační materiály z archivu DÖRKEN

Ceník - pálené střešní tašky TONDACHNákup střešních fólií Dörken DELTA v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: DÖRKEN, s.r.o. www 

Střešní fólie Dörken DELTA - montážní návod - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy