eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Asfaltové penetrační prostředky

Penetrační nátěr je obvykle potřebný na každé stavbě a to jak v části podzemní tak nadzemní a na střeše. Asfaltový penetrační nátěr slouží především jako spojovací můstek mezi podkladním anorganickým materiálem (beton, zdivo) a organickým hydroizolačním materiálem (asfalt,dehet, hydroizolační nátěry). Napomáhá zlepšení vlastností hydroizolačního souvrství, ale nelze jej samotný považovat za hydroizolaci.

Asfaltové penetrační nátěry lze rozdělit podle vnitřního složení na tři skupiny. Správné použití jednotlivých nátěrů je vždy odvislé od vnitřního složení.

     

  • Asfaltové penetrační laky
  • Asfaltové penetrační emulze a suspenze
  • Horký asfalt

Asfaltové penetrační laky

Asfaltový penetrační laky je nejčastější petrační nátěr. Jedná se v podstatě o asfalt rozpuštěný v organickém rozpustidle. Rozpustidlem bývá zpravidla lakový benzin a spíše jen ve speciálních případech aromáty lehký toluen anebo těžší xylen. Obecně možno říci, čím více rozpustidla, tím nižší viskozita laku a tím hlubší pronikání do podkladu. V ČR vyráběné peterační laky mají zpravidla vyšší obsah rozpustidla než asfaltu a nátěr potom proniká do betonu 3 až 5 mm. Zahraniční laky mají zpravidla vyšší obsah asfaltu než rozpustidla a pronikají do podkladu do 2mm. Pro méně soudržné podklady je vhodnější řidší lak, který pronikne hlouběji a zpevní vrchní vrstvičku podkladu. Řidším lakem natřeme také větší plochu, byť tam naneseme menší množství asfaltové hmoty. Nelze jednoznačně označit, který z trhem nabízených laků je lepší, ale lak s obsahem asfaltu nad 55% již velmi těžko může plnit penetrační funkci a je to vlastně lak izolační. Značná část laků ještě navíc obsahuje přísady - pryskyřice na zlepšení přilnavosti, syntetické kaučuky typu SBS na zvýšení odolnosti proti praskání lakového filmu a zvýšení teplotní odolnosti, adhezivní přísady do vlhka pro použití na nevyzrálé a zavlhlé podklady. Výrobce může přísady kombinovat, aby dosáhl optimálních vlastností. V technickém listu laku by výrobce měl vždy uvádět obsah sušiny, což je vlastně obsah asfaltu + obsah přísad, které pokud v laku jsou, určitě neopomene uvést. 

Výhradně specifickým lakem je lak Parastick, který má ředidlo toluen a kombinaci přísad takovou, aby držel na plastických hmotách bez omezení do nízkých teplot. Nutno uvést důležitý poznatek, že asfalty zcela ztrácejí přilnavost k plastům při teplotách od –18°C níže. Především na střechách je nutné plastové vpusti a větrací komínky natřít tímto lakem před pokládkou asfaltových pásů.

Nevýhodou asfaltových laků je přítomnost organických rozpustidel, které se musí vždy odpařit. Z 1 kg laku s 50%ním obsahem rozpustidla vznikne přibližně 60 litrů uhlovodíkových par.Práce s těmito laky je dnes možná jedině v exteriéru a v žádném případě by neměly být používány v objektech, kde jsou lidé trvale přítomni. (Zvláště je nebezpečné použití laků ve sklepech a jímkách, páry rozpustidel sice nejsou jedovaté, ale jsou těžší vzduchu a vždy se drží v nejnižších místech. V nezbytných případech je nutné nucené větrání a ventilátor musí být v nevýbušném provedení.) Rychlost odpařování je závislá na teplotě a větrání. Optimální je teplota okolo 20°C a mírně větrno. Můžeme počítat, že stoupnutím, nebo klesnutím teploty o 10°C se rychlost odpařování vždy změní 1x. Při teplotách pod 10°C již lépe nenatírat pro příliš dlouhou dobu schnutí. Jinak lakům nevadí ani mráz a skladovat je můžeme v uzavřených nádobách i dlouhodobě za venkovních teplot. Vadí zvýšené teploty nad 30°C. Při zhoustnutí laku jej můžeme zředit a rozmíchat na žádoucí konzistenci, příslušné ředidlo by výrobce vždy měl uvést. Spotřeba laku na 1 m2 je od 0,2 do 0,4kg. Řidším lakem vždy natřeme větší plochu.

Poznámka: Pro renovace plochých střech s krytinou z asfaltových pásů se doporučuje vždy penetrace podkladu ze starých pásů. Lze to doporučit pouze v případech, kdy staré pásy jsou s pevnou vložkou ze skelné tkaniny nebo polyesteru. Je-li podkladem IPA s hadrovou vložkou, nebo pás s nízkogramážní vložkou ze skleněné rohože dojde lakovým nátěrem k silnému naleptání těchto pásů a je-li teplo, k trhání těchto pásů při pocházení pracovníků natavujících nové asfaltové pásy. V teplých dnech penetraci na takovéto podklady raději vynechat, nebo nechat mezi penetrací a natavováním prodlevu alespoň tři dny.

Asfaltový film vzniklý nátěrem laku je nepropustný pro vodu i pro vodní páru. Tento asfaltový film, ale nelze považovat za hydroizolaci.

Asfaltové penetrační emulze a suspenze

Asfaltové penetrační emulze a suspenze v současnosti nátěry se stoupající tendenci použití. Jedná se o asfalt převedený za použití emulgátoru a vody do formy vodní emulze a v případě ještě přídavku plnidel do formy suspenze. Dalšími možnými přísadami ještě jsou kaučuky SBS, akryláty a latex. Jednoznačnou předností je ekologická nezávadnost. Odpařováním a štěpením emulze vzniká jen vodní pára a voda. Rozdíl oproti lakům je v tom, že emulze a suspenze nepronikají do podkladu a zůstávají pouze přilepeny na povrchu. Je-li podklad kvalitní nejsou podstatné rozdíly v odtrhové pevnosti mezi lakem a emulzí. Pro penetraci méně soudržných podkladů jsou emulze málo vhodné. 

Emulze a suspenze dělíme dle reakce na anionaktivní tj.zásadité a kationaktivní tj kyselé. Pro penetrační nátěry ve stavebnictví jsou zpravidla vhodnější nátěry anionaktivní, protože naprostá většina stavebních materiálů má charakter neutrální nebo zásaditý. Kationaktivní nátěry jsou naopak vhodné v silničním stavitelství, kde většina kamenných drtí je kyselého, nebo neutrálního charakteru. Je-li podkladem asfaltový materiál je možné bez problému použít oba druhy emulzí a suspenzí.

Na aplikaci a skladování jsou emulze podstatně citlivější než laky. V tekutém stavu nesnášejí mráz a při zmrznutí dochází k rozpadu na původní složky tj.především asfalt a vodu. Optimální teplota pro použití je od 15 do 25°C. Možné použití je ještě o 5°C nahoru i dolů. Ještě nižší teploty jsou již zcela nevhodné. Při nižších emulze zůstane emulze „živá“ a spláchne ji déšť, nebo zničí mráz. Při vyšších teplotách emulze štěpí příliš rychle a nevytváří souvislý povlak bez prasklin. Při nátěrech v interiéru jsou zpravidla tyto, pro emulze, extremní teploty eliminovány.
Spotřeba emulzí na 1 m2 je 0,2 až 0,4 kg, spotřeba suspenzí je přibližně dvojnásobná. Ředění je vodou s následným důkladným rozmícháním, voda je nutná čistá nejlépe pitná.

Asfaltový film vzniklý nátěrem emulzí a suspenzí je nepropustný pro vodu (je-li dostatečně silný) a je propustný pro vodní páry.

Horký asfalt

Penetrační nátěry horkým asfaltem jsou na ústupu a lze říci, že se již používají spíše výjimečně. Nevýhodami je nutnost použití při vysokých teplotách, relativně vysoká spotřeba asfaltu, žádný průnik do podkladního materiálu a dokonalé očištění podkladu od prachu. V malé míře ještě je použití v silničním stavitelství. Používá se zpravidla měkký asfalt 160/220.

Ceník - penetraceNákup penetrace v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Ing. Bedřich Centner   |   Parabit a.s.   www 

Asfaltové penetrační nátěry - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy