eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Živičné bitumenové šindele

Živičné bitumenové šindele si za posledních 15 let našly své nezastupitelné místo na trhu střešních krytin určených pro šikmé střechy.

K hlavním technickým přednostem bitumenových šindelů patří zejména jeho nízká hmotnost, tvarová flexibilita, nízké dovolené sklony. V porovnání s některými typy střešních krytin mají bitumenové šindele nižší náročnost na četnost (a tedy i cenu) klempířských prvků.

Většina výrobců disponuje poměrně širokou škálou tvarů a barev jednotlivých typů bitumenových šindelů. Jako příklad lze jmenovat bitumenové šindele TEGOLA CANADESE, které se v současné době vyrábějí ve více než šedesáti tvarových a barevných variantách. Tato společnost je současně největším evropským výrobcem asfaltových (bitumenových) šindelů.

V současné době je na trhu poměrně velký výběr asfaltových (bitumenových) šindelů od různých výrobců a dovozců. Tyto materiály jsou k dispozici v různých cenových ale i kvalitativních úrovních. Z laického pohledu se tyto od sebe vzájemně liší pouze tvarem nebo barvou. Bitumenové šindele se ale mohou lišit ( a obvykle liší) mnoha technickými parametry, které mohou významně ovlivnit funkční i estetické vlastnosti střechy, zejména životnost celého díla. Při výběru střešních bitumenových šindelů by měl vždy investor pečlivě zvážit, jaké užitné vlastnosti od krytiny očekává. Jiný pohled by měl být na bitumenový šindel určený pro zakrytí zahradního altánku a jiný na materiál pro rodinný dům nebo hotel.

Obecně jsou požadavky na podstatné vlastnosti asfaltových (bitumenových) šindelů se syntetickou nebo skelnou nosnou vložkou stanoveny harmonizovanou normou ČSN-EN 544. Mezi podstatné vlastnosti bitumenových šindelů dle uvedené normy patří zejména stálost rozměrů, rovinnost a rovnoběžnost, celkové množství živičné hmoty, plošná hmotnost nosné vložky, stálost za tepla, síla potřebná k vytržení hřebíku nebo spony, nasákavost a odolnost proti puchýřování.

Výše uvedené parametry by měly být popsány v certifikátech nebo stavebně technických osvědčeních vztahujících se ke konkrétním výrobkům bitumenových šindelů. Bez zjištění těchto vlastností je volba krytiny problematická.

V žádném případě by při volbě bitumenového šindele neměla být rozhodujícím měřítkem pořizovací cena. Obvykle totiž platí, že čím vyšší cena, tím kvalitnější vstupní suroviny a spolehlivější technologie výroby. Současně je nutné si uvědomit fakt, že cena samotné krytiny je pouze částí celkové ceny střechy a zdánlivě citelný rozdíl v kupní ceně materiálu nemusí znamenat zásadní rozdíl v ceně celé střechy.

Nákup bitumenových šindelů v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Ing. Ivo Ušák   |   Tegola BOHEMIA, spol. s r.o.   www 

Bitumenové šindele - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy