eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Lehké střešní krytiny pro šikmé střechy

Lehké střešní krytiny

Lehkou střešní krytinou lze nazvat takovou krytinu, která ve srovnání s jinými druhy střešních krytin minimálně zatěžuje střešní krov. 
Důvody, které mohou investora stavby vést k volbě lehké střešní krytiny, jsou rozličného charakteru. Může jít o důvody praktické, které se projevují zejména v případech rekonstrukcí střech starších budov a které pramení z omezené únosnosti stávajícího krovu, jež je mnohdy poškozen houbami, hmyzem, vodou a řadou dalších vlivů. Může jít o důvody estetické, neboť lehké střešní krytiny zpravidla mají specifický vzhled, který je odlišuje od jiných druhů krytin. V neposlední řadě jde o důvody ekonomické, neboť nízká hmotnost lehkých střešních krytin umožňuje významným způsobem šetřit na samotném krovu (materiálové náklady a náklady práce), na pokládce krytiny, dopravě a skladování krytiny apod.

Lehké střešní krytiny lze rozdělit do několika skupin

 • Plechové lehké střešní krytiny
 • Bitumenové šindele a vlnovky
 • Asfaltové (bitumenové) pásy
 • Cementovláknité krytiny
 • Plastové krytiny
 • Štípané dřevěné šindele

Jednotlivé skupiny lehkých střešních krytin se navzájem liší celou řadou charakteristik – např. vzhledem, způsobem montáže, trvanlivostí, nároky na údržbu a v neposlední řadě výrobcem uplatňovanými komerčními podmínkami jako jsou záruky a ceny.

Každá z výše uvedených skupin lehkých krytin má své přednosti i nevýhody. V případě plechových střešních krytin je výhodou velmi vysoká trvanlivost a minimální hmotnost, nevýhodou potom vyšší cena (třebaže zde existují značné rozdíly). Výhodou štípaných dřevěných šindelů je autentický vzhled a nesporná estetická hodnota krytiny, nevýhodou vyšší cena, vysoké nároky na údržbu a menší trvanlivost. Bitumenové šindele mají výhodu v nízké ceně, nevýhodu v trvanlivosti, tepelné stálosti a zpravidla kratších zárukách (třebaže zde existují mezi jednotlivými značkami a druhy šindelů značné rozdíly). Cementovláknité lehké střešní krytiny mají výhodu originálním vzhledu a skutečnosti, že na ně jsou zákazníci relativně zvyklí, jejich nevýhoda spočívá v trvanlivosti a nevelké pevnosti. Plastové střešní krytiny jsou v běžných podmínkách prakticky nezničitelné, problémem může být odolnost vůči ohni, žáru a UV záření. 

Ucelenou skupinu v rámci plechových krytin tvoří plechové profilované krytiny s kamenným posypem. Tyto krytiny zdařile kombinují výhody různých typů krytin, a to nejen krytin lehkých. Mezi hlavní výhody plechových krytin s kamenným posypem patří následující skutečnosti:

 • Vysoká trvanlivost lehkých plechových krytin daná jejich konstrukcí, resp. složením. Jádro z ocelového plechu je zpravidla pozinkováno (v lepším případě je pokoveno vrstvou kombinující hliník a zinek z důvodu větší odolnosti takové krytiny vůči ohybu a tahu), dále je ošetřeno akrylovou pryskyřicí, základní barvou (primerem), přírodním kamenným posypem (v ideálním případě nebarveným, který je odolnější vůči UV záření) a vrstvou čirého akrylového přestřiku fixujícího kamenný posyp k podkladu. Teoretická trvanlivost těchto typů krytin dosahuje hranice až 200 let, záruka na materiál až 50 let.
 • Velké množství tvarových kombinací, kterého je dosaženo lisováním plechového jádra. Na trhu jsou plechové krytiny s kamenným posypem zpravidla k dispozici ve tvaru jednoduché holandské vlnovky. Existují však i krytiny imitující svým vzhledem břidlici, dřevěný došek či pálenou tašku “esovku”.
 • Značné množství barev povrchu (někdy až 10). Nebarvený kamenný posyp je přitom barevně velmi stálý, takže někteří výrobci poskytují dokonce záruky na stálost barev povrchu tašek. Autentický přírodní vzhled kamenného posypu u lehké krytiny je přitom samozřejmostí, stejně tak jako skutečnost, že kamenný posyp účinně tlumí hluk krytiny při dešti či krupobití.
 • Hmotnost plechové střešní krytiny je kolem 7 kg/m².
 • Obecně menší minimální povolené sklony střech, na které lze krytinu instalovat (při vodotěsných podstřeších až je minimální povolený sklon až 10°,
 • Možnost instalovat krytinu na běžný laťový rošt, nikoli na celoplošné bednění, a to při zachování pochůznosti krytiny.
 • Bezúdržbovost krytiny. Krytinu není třeba nijak ošetřovat ani impregnovat. Některé plechové krytiny navíc disponují algicidní přísadou v povrchové vrstvě bránící růstu mechů, lišejníků a hub.

Plechové střešní krytiny s kamenným posypem mají zpravidla podobu šablon o rozměrech kolem 1300 x 400 mm, které se přibíjí hřebíky se speciální povrchovou úpravou na laťový rošt. Šablony tvoří relativně malé dilatační celky, čímž je odstraňována běžná nevýhoda plechových krytin – hlučnost způsobovaná smršťováním materiálu při poklesu venkovních teplot. Krytiny zpravidla disponují promyšleným systémem příslušenství, který je bohatší než systém příslušenství tvrdých krytin. Navíc jsou zpravidla k dispozici závětrné lišty, lemy zdi, úžlabí a rovné pásy, které vylučují nutnost používat specifické klempířské výrobky.

Obecně větší tendence plechových krytin tvořit kondenzát si vynucuje použití dvouplášťové střešní skladby s odvětrávanou vzduchovou vrstvou mezi krytinou samotnou a difuzní fólií tvořící pojistnou hydroizolační vrstvu.

Běžná maloobchodní cena plechových krytin s kamenným posypem se pohybuje okolo 450 Kč/m² bez DPH. Ve srovnání se skládanými (tvrdými) krytinami jde o poměrně vysokou cenu, která je však vyvážena úsporami při instalaci, při přepravě a konstrukci krovu a dále značně vyšší trvanlivostí krytiny. Na krovu lze podle našich zkušeností šeřit cca 20 Kč/m² díky nižší spotřebě řeziva (rozestupy krokví 1200 – 1500 mm, menší tloušťka krokví, vaznic a sloupků). Instalace 1 m² plechové profilované krytiny stojí u specializované firmy v ideálním případě okolo 100 Kč/m², což je cca o 20 Kč/m² méně než u skládaných krytin. Jelikož se na střechu o rozměru 200 m² spotřebují cca 2 palety krytiny i s doplňky, není pro přepravu materiálu třeba těžkého nákladního vozu, ale pouze dodávky (váha 2 palet s materiálem bude kolem 1800 kg). Cena plechové profilované krytiny po odečtění přímých finančních úspor tak dosahuje výše kolem 380 - 390 Kč/m². Je na zákazníkovi, zda efekty plynoucí z výše uvedených výhod plechových profilovaných krytin s kamenným posypem pro něho vyváží cenvou nevýhodu těchto krytin vůči tvrdým krytinám, či ne.

Nákup lehkých střešních krytin v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Karel Erben   |   VEKAMAF spol. s r.o.   www 

Lehké střešní krytiny - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy