eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Cementotřískové desky CETRIS ve střešních konstrukcích

Cementotřísková deska CETRIS se řadí mezi moderní deskové materiály na bázi dřeva. Oproti jiným deskovým materiálům v této kategorii vyniká deska CETRIS svoji univerzálností a především multifunkčním použitím.
Cementotřískové desky se vyrábějí lisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Povrch desky je hladký, cementově šedý. Cementotřískové desky CETRIS jsou určeny především jako konstrukční materiál v případech, kdy je požadována současně odolnost proti vlhkosti, pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost.

 

V konstrukcích střech jsou nejznámější tyto případy použití desek CETRIS:

  • podbití přesahu střechy (podhledová vnější záležitost)
  • vytvoření podkladu (bednění) pro kladení tepelné izolace, popřípadě hydroizolace nebo střešní krytiny

Podbití přesahu střech deskami CETRIS

K vodorovnému nebo šikmému obložení přesahu střešní konstrukce se užívá ve velké míře cementotřísková deska CETRIS® v základním provedení – tj. CETRIS® BASIC, která je následně povrchově upravena. Časté je i použití některé z desek CETRIS® s již provedenou povrchovou úpravou a to FINISH, PROFIL FINISH, DOLOMIT, LASUR.

Tloušťka použité desky CETRIS® závisí především na vzdálenosti podpor. Nejčastěji se deska CETRIS® kotví na pomocný jednosměrný rošt z dřevěných latí (šířka min. 50 mm, pokud vychází lať na spáru dvou desek min. 80 mm), nebo z plechových pozinkovaných profilů CD. Desky CETRIS® se kladou se spárou o šířce min. 5 mm.

Samotný způsob kotvení desky (typ vrutu) je ovlivněn finální povrchovou úpravou samotné podstřešní konstrukce . Pokud bude celá konstrukce opatřena fasádním nátěrem, kotvení desky je provedeno stejně jako v případě fasádního obkladu - vruty s přiznanou hlavou (s podložkou a těsnící gumou EPDM), deska CETRIS® je předem předvrtána. Spára je v tomto případě nejčastěji otevřená. Vhodnými nátěrovými hmotami jsou vodouředitelné akrylátové nebo silikonové barvy.

Pouze v případě,kdy bude na desku CETRIS® provedena bezespárá povrchová úprava (omítkovina), se užívají vruty se zápustnou hlavou. Vzhledem k umístění do vnějšího prostředí je nutné na napenetrovaný podklad (desku CETRIS®) nejprve přilepit izolační desky (polystyren, tuhá minerální vlna) tloušťky min. 30 mm a mechanicky přikotvit (hmoždinkový talíř) . Poté je již provedena tradiční stěrková úprava – cementový tmel, armovací tkanina, omítkovina.

Podbití střešní (stropní) konstrukce z desek CETRIS® může být zároveň i konstrukce s požární odolností, v tomto případě je nutno ale dodržet závazné montážní a technologické předpisy.

Cementotřískové desky jsou určeny především jako konstrukční materiál v případech, kde je požadována současně odolnost proti vlhkosti, pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost. Desky CETRIS® neobsahují azbest ani formaldehydy, jsou odolné vůči hmyzu a působení plísní. Jsou nehořlavé a zvukově izolační.

Střešní záklop z cementotřískových desek CETRIS

Zejména tam, kde nemůže být použit „tradiční“ záklop (dřevo, dřevoštěpková deska) – to znamená v místech s požadavkem na nehořlavý materiál s odolností vůči vlhkosti – je jako podklad pod izolační nebo svrchní vrstvy střešního pláště použita cementotřísková deska CETRIS®.

Pro tyto případy plně dostačuje použití základní desky CETRIS® BASIC. Složení celé skladby střešního pláště musí odpovídat nejenom mechanickým požadavkům, ale i ostatním kritériím zejména tepelně – technickým záležitostem (tepelný odpor, odvětrání, parozábrany,…).

Deska CETRIS® je kladena s přiznanou spárou a kotvena do podkladu (např. nosníky, trapéz plech s pěnovou fólií,…). Podle typu podkladu (vzdálenosti podpor) a velikosti zatížení , které bude na desku CETRIS® působit (montážní, vlastní váha, klimatické,…), je zvolena tloušťka desky CETRIS®.

Samotné kladení dalších vrstev (tepelné izolace, hydroizolace, střešní krytiny) je nutné provádět v souladu s doporučením výrobců těchto materiálů. Kladení titanzinku i ostatních kovových střešních materiálů přímo na vysoce alkalické desky CETRIS® je poměrně častou chybou. V závislosti na vlhkosti ve střešní konstrukci ( kvalita odvětrání, kvalita parozábrany, provozy pod střechou a jejich vytápění), je potom kovová krytina za ½ - 2 roky perforována.
ČSN 73 19 01 vyžaduje použít v takovém případě separační vrstvu aniž by definovala jakou. Samotný titanzinkový materiál musí být i z rubové strany provětráván, aby se mohla tvořit ochranná patina. Použití provětrávacích fólií DELTA VM ZINC, nebo DELTA TRELLA v kombinaci s bitumenovým pásem je omezeno na vyšší spády střechy, malou délku šárů a vyšší spád..

Podmínky použití titanzinku na cementotřískové desky CETRIS® jsou:

  • použít materiál VM ZINC PLUS s integrovanou separační vrstvou (např. silný kompozitní nátěr), pro ochranu před poškrábáním klást VM ZINC PLUS na kluznou fólii – np. netkanou textilii.
  • nerezové příponky (SAG) nepřibíjet, ale šroubovat vruty ( pevnost v tahu min 500 N )- vruty s dostatečnou povrch. ochranou !!
  • pro vruty se zapuštěnou hlavou předvrtat zahloubení - aby hlavička nevyčnívala a nepoškozovala separační vrstvu.
  • vyvarovat se dalších chyb, které vedou ke zvýšení vlhkosti ve střeše ( fasádě).

Nákup cementotřískových desek CETRIS v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Ing. Miroslav Vacula   |   CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS   www 

Cementotřískové desky CETRIS - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy