eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Impregnace řeziva před dřevokazným hmyzem

Dřevo je přírodní surovinou již od pradávna. Dřevo jako každý přírodní materiál má spoustu svých přirozených nepřátel. Vedle povětrnostních vlivů, jako jsou slunce, mráz, kyselé prostředí a voda, jsou to i biologičtí nepřátelé. Každé dřevo je podle místa a způsobu použití vystaveno nebezpečí poškození dřevokazným hmyzem a houbami včetně Dřevomorky domácí. Proto je dobré impregnovat řezivo vhodným přípravkem. Na impregnaci se používá řada impregnačních nátěrů  zelené, hnědé nebo čiré barvy, na prodloužení životnosti dřeva. Většina těchto impregnačních prostředků neobsahuje formaldehyd, těžké kovy, dehtové deriváty a chlorované uhlovodíky. Nemají žádné mutagenní účinky a jsou ekologicky přívětivé.

Impregnace stavebního řeziva 1

Impregnace stavebního řeziva - stavebních desek

Impregnace stavebního řeziva - krovů

Dřevokazný hmyz

Dřevokazný hmyz je obávaným škůdcem dřeva. Klade vajíčka na povrch dřeva, jeho larvy vyhlodávají dřevo pod povrchem a uvnitř. Mezi nejobávanější škůdce patří červotoč, tesařík krovový, pilořitka a bělokaz hnědý.
Dřevokazné houby jsou dalšími, neméně nebezpečnými nepřáteli dřeva, kteří se vyskytují v interiérech s vysokou vlhkostí a nízkou teplotou. Jejich provazce prorůstají třeba i zdivem, a tím překonávají i větší vzdálenosti. Nejčastěji se vyskytuje dřevomorka domácí a koniofora sklepní.

Plísně - likvidace impregnací řeziva

se živí organickými látkami, vyskytují se v interiérech na obkladech, nábytku, textilu. Jejich přítomnost prozradí černé, zelené, žluté i jinak barevné skvrny a zatuchlý zápach. Nebezpečné produkty plísní mohou vyvolat u citlivých lidí alergie, ale i otravy.

Postup impregnace

Povrch dřeva před vlastní impregnací musí být zbaven zbytků starých nánosů, nečistot, zbytků kůry a lýka, aby se docílilo dokonalého styku a smáčení ochranným roztokem a možnosti penetrace účinných složek do dřevní hmoty. Z povrchu dřeva musí být rovněž odstraněny veškeré zbytky biologicky (dřevokaznými houbami) nebo chemicky (rozvlákněného) rozrušeného dřeva. Impregnaci je dobré provádět máčením, které je hned po tlakové impregnaci nejúčinnější ze všech možných aplikací. V případě aplikace nátěrem nebo nástřikem je vhodné postou opakovat alespoň dvakrát.

Doporučená koncentrace pro impregnaci stavebního řeziva

  • při nástřiku je možné ředit 1:4 až 1:9 - spotřeba koncentrátu - 30 g / m2
  • při máčení je možné ředit až 1:9 - spotřeba koncentrátu - 30 g / m2
  • při tlakové impregnaci je možné ředit až 1:99 - spotřeba koncentrátu - 1,5 kg / m3

Z organických sloučenin se vyrábí například LIGNOFIX, PREGNOLIT D a BIOCHEMIT QB. Jako další impregnace proti plísním a houbám je vhodný MYCOSTOP, MYCOBICID jsou vodou ředitelné, vhodné pro exteriér i interiér. Proti hmyzím škůdcům jsou tu například INSEKTSTOP, FUNGISTOP S1031, FUNGISTOP V1404.

Po ošetření dřeva vhodnými prostředky můžeme přistoupit k dalším povrchovým úpravám. Je třeba si uvědomit, s jakým druhem dřeva pracujeme - zda jde o masivní dřevo měkké (smrk, modřín, borovice), tvrdé (ořech, buk, dub).

Nákup impregnace řeziva v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: eStřechy.cz   www 

Impregnace stavebního řeziva - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy