eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Správné postupy montáže okapů

  

Montáž okapů zahájíme instalací krajních háků tak, aby spád na 10 m okapového žlabu činil alespoň 2 cm. Mezi těmito háky napneme provázek a podle něj instalujeme ostatní háky. Poté do háků umístíme jednotlivé žlaby. Předem je vhodné nanést na styčné plochy okapu mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace. Dodatečně lze požít také mazivo WD-40 (nedodává naše firma).

     
 

Pokud je nutné v některém místě žlab zkrátit, pro spojení s dalším dílem je nutné v něm zhotovit výřez (vypilováním, vyříznutím), jako je na konci každého žlabu.

     
 

Následně jednotlivé díly okapů spojíme pomocí spojek nebo rohů (dále jen tvarovky). Vždy dáváme pozor, aby okraj okapového žlabu byl přesně na rysce tvarovky - tím je zajištěno, že výstupek ze spodu návalky tvarovky zapadne do zmíněného výřezu v okapu a potom nemůže dojít k samovolnému rozpojení dvou žlabů při zachování možnosti dilatace. Předem je vhodné nanést na těsnění mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace (nikdy ne mazivo obsahující organická rozpouštědla!). Jednotlivé spoje okapů by měly být rozvrženy tak, aby vzdálenost okraje tvarovky od nejbližšího háku byla maximálně 15 cm.

     
 

Každý žlab musí být přibližně uprostřed fixován k háku (u kovového háku pomocí zářezu pod pérem, u PVC háku spojením s okapovým žlabem pomocí samořezného šroubku), tím je dlouhodobě zajištěna stabilní pozice žlabu.

         Pro kotlík vyřízneme předem otvor.
 
       Kotlík poté zavěsíme přesazením, podobně jako spojky.
     
  Nainstalujeme čelo žlabu.
     
 

Pro vzájemné spojení dvou kolen je třeba použít alespoň krátký kus svodové trubky (úzký kroužek) nebo dodávanou spojku kolen.

     
 

Okapové svody jsou sesazeny „na sucho“ a ke zdi jsou upevněny pomocí trubkových spon. Těsnost není třeba řešit z důvodu dostatečně velkého spádu a spojování jednotlivých prvků ve směru toku vody. Okapové svody lze mezi sebou spojovat jakýmkoliv jiným prvkem (koleno apod.), pro vzájemné spojení v rovném úseku je třeba přiobjednat přechodový kus (hrdlo).

Hranatý okap SIMPLEX RG 70 se lepí pomocí speciálního lepidla MARLEY. Před lepením použijeme čistič MARLEY. Lepením vzájemně spojujeme žlab s těmito prvky: spojka, roh, čelo a kotlík.

Správné umístění kotlíku na žlab
   
         
kotlík mezi dvěma žlaby (špatně)   kotlík na konci žlabu (špatně)   kotlík průběžně na žlabu s vyříznutým otvorem (správně)
 
 
     
svodová trubka napojená přímo na kotlík (špatně)   svodová trubka napojená přes 2 kolena nebo rovně přes přechodový kus (správně)

Montáž okapového svodu na zateplenou fasádu

K montáži okapových svodů potřebujete:
  • plastovou část trubkové spony (objímku)
  • kovový úhelníček – s povrchovou úpravou (pozinkovaný, pochromovaný)
  • dostatečně dlouhý vrut se zatloukací hmoždinkou (skrz izolaci do nosné konstrukce)
 
Princip dilatovaného spoje okapu
Detail spoje okapového žlabu se spojkou nebo rohem.

Nákup okapů a okapových prvků v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Lukáš Mudroch   |   Marley ČR s.r.o. www 

Montážní návod okapů - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy