eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Zásady montáže střešních oken

Konstrukce při montáži střešního okna

 

Šířka střešního okna a vzdálenost od krokve

Šířka vybraného okna pro montáž je většinou dána vzdáleností mezi krokvemi. Pokud není vzdálenost mezi krokvemi a oknem ve správném poměru, je třeba provést tesařskou výměnu. Optimální vzdálenost rámu okna od krokve nebo výměny je 20-30 mm na každé straně. 30 mm je zároveň maximální vzdálenost určená montážním návodem pro střešní okna.

 

Konstrukce, ventilace a provětrání střešního okna

Pomocí tesařské výměny je možné použít k montáži střešní okna různých velikostí bez ohledu na vzdálenost mezi krokvemi. Jsou-li původní krokve přerušeny příčnou tesařskou výměnou, musí být zajištěno provětrání.

 
 

Vzdálenost od tesařské výměny

Příklad
Sklon střechy: 40o
Tloušťka střešního pláště D: 250 mm

Min. vzdálenost A od výměny ve spodní části
D x 0.84 = 250 x 0.84 = 210 mm

Min. vzdálenost B od výměny v horní části
D x 1.19 = 250 x 1.19 = 300 mm

Definice vzdáleností

T = tloušťka střešního pláště. Vzdálenost je měřena od vrchní strany střešní latě po vnější hranu stropu.

D = tloušťka střešního pláště mínus 50 mm.

A = minimální vzdálenost od vnější spodní strany rámu k vrchní straně výměny.

B = minimální vzdálenost od vnější vrchní strany rámu k spodní straně výměny.

 
Sklon střechy A (mm) B (mm)
25° D x 0.58 D x 1.73
30° D x 0.58 D x 1.73
35° D x 0.70 D x 1.43
40° D x 0.84 D x 1.19
45° D x 1.00 D x 1.00
50° D x 1.19 D x 0.84
55° D x 1.43 D x 0.70
60° D x 1.73 D x 0.58
65° D x 1.73 D x 0.58
70° D x1.73 D x 0.58

75°

D x 1.73 D x 0.58
 

Výměny střešních oken

  

Jestliže světlost mezi krokvemi neopovídá zvolené velikosti střešního okna, je nutno provést tesařskou výměnu. Okno by mělo být osazeno tak, aby maximální vzdálenost rámu okna od nosné konstrukce byla 30 mm.

 
Vzdálenost mezi rámem okna a výměnou
  

Výměna musí být umístěna v takové vzdálenosti (A,B) od okenního rámu, aby bylo možno provést ostění nad oknem horizontálně a pod oknem vertikálně.

 
 
Prostor pro otočení křídla
  

V případě, že je pod oknem umístěn okenní parapet, musí být mezi ním a spodní části rámu minimální vzdálenost potřebná pro otočení křídla o 160° pro snadné čištění vnější strany skla.

 

Jestliže velikost zvoleného okna nevyhovuje světlosti mezi stávajícími krokvemi, je nutné provést tesařské výměny.

 

  Světlá vzdálenost mezi krokvemi/výměnami potřebná pro osazení oken
Čís. kód okna C F M P S
Šířka okna (cm) 55 66 78 94 114
Min.vzd.krokví (cm) 54 65 77 93 113
Max.vzd.krokví (cm) 61 72 84 100 120

Podrobnější detail je uveden v instalačním návodu.

   
     
Vzdálenost mezi oknem a výměnou   C = minimální vzdálenost okna od parapetu
Sklon A(cm) B(cm)
25 D x 0,58 D x 1,73
30 D x 0,58 D x 1,73
35 D x 0,70 D x 1,43
40 D x 0,84 D x 1,19
45 D x 1,00 D x 1,00
50 D x 1,19 D x 0,84
55 D x 1,43 D x 0,70
60 D x 1,73 D x 0,58
65 D x 1,73 D x 0,58

D = tloušťka střešního pláště

 
Sklon

Délka okna

střechy 78cm 98cm 118cm 140cm 160cm
15 15 19 26 34 42
20 13 16 22 30 36
25 10 13 18 25 31
30 7 10 15 21 26
35 5 8 12 17 21
40 4 6 9 13 17
45 2 4 6 10 13
50 0 2 4 7 10
55   1 3 5 7
60   0 1 3 5
65     0 1 3
70       0 1
     
 
 
 
 
 
 

VNITŘNÍ OSTĚNÍ

 

Správné provedení vnitřního ostění má významný vliv na celkovou kvalitu obývaného prostoru. Dodržení následujících zásad při řešení ostění přináší tyto výhody:

•  Lepší prosvětlení místnosti.
•  Snadný přístup k ovládací rukojeti.
•  Snížení nebezpečí vzniku kondenzace.

Vnitřní klima
V obytných místnostech vznikne přiběžném provozu takové množství vodních par, které mohou zapříčinit vznik kondenzace na okenním skle. Kondenzace je způsobena vlhkostí vzduchu v místnosti. Častým větráním a vhodnou konstantní teplotou v místnosti lze omezit vlhkost vzniku kondenzace. Všechna střešní okna VELUX umožňují ventilaci při zavřeném okně. 

 

Ventilační klapka u oken GGL, GPL a GGU umožňuje účinně větrat v místnosti i při zavřeném okně.

 

 

 

 

Při správně provedeném ostění přichází do místnosti podstatně více denního světla.

Nákup střešních oken v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: VELUX Česká republika, s.r.o. www 

Montáž střešních oken - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy