eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Střešní doplňky pro šikmé střechy

Střešní doplňky jsou nezbytné pro zajištění správné funkčnosti a dostatečné životnosti střešního pláště. Střešní doplňky jsou nutné pro ochranu podstřešních konstrukcí a bezúdržbové užívání střechy. 

Střešní doplňky jsou vhodné pro všechny typy krytin, ať už se jedná o krytinu betonovou či pálenou, o eternit nebo šindel. Řada střešních doplňků je vhodná i pro méně používané typy krytin, například pro různé druhy plechových a lehkých vlnitých krytin. Doplňky se dodávají v různých barevných odstínech, provedeních a velikostech podle použité krytiny. Materiály použité pro výrobu střešních doplňků jsou zpravidla odolné UV záření a všem ostatním povětrnostním vlivům.

Základní dělení střešních doplňků

Střešní doplňky dělíme dle způsobu jejich použití.

  uzávěry hřebene
  držáky hřebenových latí
  příchytky tašek i hřebenáčů
  plastové a těsnicí pásy úžlabí
  těsnicí pásy kolem komínů
  okapové zachycovače listí
  větrací a těsnicí pásy pro hřeben a nároží
  základní odvětrávací tašky
  sanitární odvětrávání
  anténní průchodky
  větrací hlavice a ventilační turbíny
  plastové prosvětlovací tašky
  větrací profily k okapům
  ochranné větrací mřížky
  ochranné pásy a trny proti ptákům
  střešní okna,  vikýře a výlezy
  protisněhové háky
  tašky sněholamu, protisněhové mříže
  tašky pro stoupací plošinu,  plošinyroštu
  stoupací tašky
  doplňky pro ploché střechy
 
     
 
     
 
     
 

Hliníkový pás úžlabí je oboustranně použitelný. Má předem tvarovány linie pro jednoduché ohýbání přímo na střeše. Připevňuje se přes příponky hřebíky přímo na latě nebo na bednění. V případě použití přímo na latě je nutné hliníkový pás úžlabí podložit jednou mezilatí nebo latěmi po spádu. Spojovací pás úžlabí zajišťuje bezpečné spojení dvou hliníkových pásů úžlabí a tvoří zakončení horní části úžlabí a hřebenové lati.

Těsnící klínový pás má impregnované pruhy z pěnového polyuretanu pro velko- a maloformátové tašky, které se používají pro utěsnění mezi krytinou a pásem úžlabí apod. Utěsňovací klínový pás se používá jako dodatečné opatření proti zafoukávání sněhu, prachu a zatékání vody.

Pás úžlabí z PVC představuje funkčně bezpečné řešení hotového úžlabí střechy a umožňuje jeho trvalé řešení bez nároků na údržbu, je barevně stálé. Jeho zesílená středová a boční žebra dobře odvádějí stékající vodu. Tašky sousedící s úžlabím se řežou na potřebný rozměr diamantovým kotoučem. Pás se přibíjí po stranách na bednění hřebíky v zesíleném místě (patka pro hřebík), které je potom překryto taškami. Pro bezpečné zakončení styku obou sbíhajících se pásů úžlabí použijeme spojovací pás úžlabí a proti zafoukávání sněhu a prachu utěsňovací klínový pás.

Větrací pás hřebene je jeden ze základních střešních doplňků určený pro všechny typy  velkoformátových tašek se provádí rychlé a na povětrnostních vlivech nezávislé a hospodárné pokládání hřebene na sucho pomocí větracího pásu hřebene. Má odvětrávací otvory a svojí speciální úpravou poskytuje dodatečnou ochranu hřebene proti dešťovým srážkám a zafoukávání sněhu.

Větrací pás nároží je ideální řešení pro suché položení nároží. Velmi lehce se tvaruje a dobře se přizpůsobí každé střešní krytině. Po položení si trvale zachová daný tvar. Na spodní části větracího pásu nároží je nanesena lepící vrstva, která zajišťuje jeho vynikající přilnavost.

Větrací mřížka okapní je často používaný střešní doplněk, který zabraňuje vlétávání ptáků do mezery mezi okapní latí a tvarovanými střešními taškami. Větrací mřížka univerzální je prvek se zabudovanou ochrannou mřížkou proti vlétávání ptáků. Připevní se hřebíky k nejspodnější okapní lati, přičemž díky její speciální konstrukci není nutné okapní lať zdvojovat. Díky zabudovaným klipsovým žebrům (v případě potřeby se dají odlomit) již není nutné zadlabávat držáky žlabu do dřevěné konstrukce. Větrací mřížka univerzální spojuje v sobě optimálním způsobem funkčnost, hospodárnost a nižší pracnost.

Větrací pás okapní zabraňuje vlétávání ptáků do odvětrávací mezery větraného střešního pláště a do různých napojení. Větrací pás okapní se používá jak u tvarovaných, tak u plochých střešních tašek.

Universální těsnící pás je univerzálně použitelný prvek pro všechna ukončení střešní krytiny u vyčnívajících stavebních prvků, jako jsou komíny, vikýře, požární zdi a jiné konstrukce na střechách.  Je plastický a tvárný a díky vložce z hliníkové výztužné mřížky se přesně přizpůsobí tvarům střechy. Tvar, který mu zadáte při položení, si již zachová. Díky samosvárným vlastnostem materiálu odpadá dodatečné letování nebo namáhavé lepení. Těsnící okraje poskytují dobrou ochranu proti vodě, sněhu a zanášení prachu. Tyto pásy jsou určeny k plochým i tvarovaným střešním materiálům. U nepokrytých, vyčnívajících stavebních částí je velmi snadné připojování pomocí krycí lišty a těsnící hmoty.

Průchozí a odvětrávací tašky je univerzální díl střešního systému umožňující průchod různých vedení či prvků (například sloupu elektrického vedení, ukotvení, telefonní kabely, potrubí slunečního kolektoru, odvětrání kanalizačních systémů apod.).
Odvětrávací tašky se pokládají do druhé řady od hřebene, nebo od linie nároží v případě valbových střech. Dostatečné odvětrávání zaručuje 10 kusů odvětrávacích tašek na 100 m 2 plochy střechy v návaznosti na provedení hřebene a nároží „na sucho“ pomocí větracího pásu hřebene a větracího pásu nároží.

Redukční prvky a spojovací hadice spojují navzájem nástavec tašky odvětrání a odvětrávací potrubí. Na horním konci je umístěno posuvné hrdlo, spodní konec má jmenovitou světlost 100 (resp. 125 mm). Není určena pro vodorovnou montáž. U malých jmenovitých světlostí se provádí napojení zaříznutím redukčního prvku.

Uzávěra hřebene slouží k ukončení hřebene sedlových střech při pokládání hřebenáčů na sucho. Je ochranou před vlétáváním ptáků a zároveň dodatečným odvětrávacím otvorem.

Držák střešní latě splňuje dvojí funkci: díky otočné horní části lze optimálně osazovat jak hřebenové, tak nárožní latě. Jeho montáž je velmi jednoduchá, a to i v případě, že je u hřebene uzavřen vrchní záklop. Držák latě lze připevnit ke krokvím, k vrchnímu záklopu i ke kontralatím. Díky své ohebnosti je totiž zcela nezávislý na tvaru hlav krokví i na výšce střešních latí i kontralatí.

Protisněhové systémy jsou střešní doplňky pro ochranu střechy před sněhem. Mříže sněholamu - používají se jako dodatečná ochrana u okapní hrany především v oblastech s častým výskytem sněhu. Místo průběžné řady protisněhových tašek se namontuje mříž sněholamu. Toto řešení se uplatňuje především tam, kde je předepsána ochrana proti sesuvu sněhu a ledu, např. nad vchodem apod. Sněholam se skládá z tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže sněholamu a spojovacích svorek.
Protisněhový hák - Protisněhový hák zabraňuje sklouzávání sněhu z bobrovek/ Zdvojených bobrovek. V zásadě platí stejná schémata pokládání jako u protisněhových tašek. Potřebné množství protisněhových háků závisí na sklonu střechy a na množství sněhových srážek v dané oblasti. Umisťují se od 2. řady od okapní hrany, průběžně 1,96 ks protisněhového háku na 1 bm.

Pochůzné střešní doplňky jsou systém nosné tašky stoupací plošiny rožtu stoupací plošiny. Funkční, bezpečný a hospodárný systém, který řeší chůzi po střeše. Díky navzájem přizpůsobeným dílům je zajištěna ochrana střešní plochy proti pronikání dešťové vody, neboť nedochází k narušení pláště střechy. Nosné stoupací plošiny se dodatečně podkládají vyztužující, podpůrnou latí.

Střešní výlezové okno slouží k výlezu na střechu, k osvětlení půdy a jako dodatečné větrání - představuje funkční, do celkového systému zapadající prvek, vhodný jak pro tvarované, tak pro ploché střešní tašky, protože okenní zástěrka se přizpůsobí přesně každé krytině. Připevňuje se závěsy, které jsou součástí dodávky. Střešní okno se dá otevírat doleva, doprava nebo nahoru. Dodatečná možnost zajištění na západku chrání před vloupáním.

Ceník - Střešní doplňkyNákup střešních doplňků v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: eStřechy.cz   www 

Střešní doplňky - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy