eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Parotěsné střešní fólie (parozábrany)

Parozábrany (parotěsné fólie) a parobrzdy jsou materiály používané pro vytvoření parotěsné vrstvy, která omezuje (reguluje) nebo výrazně zabraňuje tomu, aby vodní páry interiéru vstupovaly do zateplené konstrukce. Jde o to, aby množství vodních par vstupující do zateplené konstrukce byl vždy menší, než množství vodních par, jež se může z konstrukce vypařit. Tj. aby v konstrukci nezůstával kondenzát a nevznikaly následné škody (plísně, hniloby, navýšení tepelné vodivosti - únik tepla, atd). Běžně používané parozábrany jsou materiály, kde před jejich zabudováním je jejich faktor difúzního odporu menší než 800.000 (resp. ekvivaletní difúzní tloušťka je menší jak 100 m). Vysoceparotěsné materiály pak mají tyto vlastnosti vyšší než uváděná data. Všechny typy musí být parotěsně spojeny a napojeny.

Správné skladby použití parozábran

Správné skladby konstrukcí šikmých střech s použitím různých typů parozábran v souvislosti s kotvením podhledu a zajištění reflexní schopnosti

Nutnost použití vysoce parotěsných parozábran

 

Možnost použití běžných typů parozábran

 

   
 

   

V případě použití reflexních parozábran, bude jejich reflexní schopnost fungovat pouze u schémat č. 1 a 2.

U schémat č. 4 a 5 nedoporučujeme provádět průniky elektroinstalačními materiály.

V případě použití konstrukce dle schéma č. 3 je potřeba dodržet poměr tloušťky vrstev tepelných izolací nejlépe 5 (4) : 1.

 

Ceník - fólie SarnafilNákup parotěsných fólií v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Jan Rypl   |   JUTA a.s.   www 

Parotěsné fólie - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy