eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Základní typy a skladby šikmých střech

Pojistné hydroizolační vrstvy v konstrukci šikmé střechy slouží jako ochrana střešní konstrukce a tepelně izolačních materiálů před vnější vlhkostí způsobenou hnaným deštěm, poškozením vnějšího pláště nebo kondenzátem tvořícím se na vnitřní straně krytiny. Článek obsahuje grafické ukázky možné skladby vícevrstvých střech včetně návrhu vhodného typu a umístění pojistných membrán a střešních fólií.

Skladby šikmých střech z hlediska výběru typu střešních fólií

U naprosté většiny zateplených střešních skladeb je pro zachování správné funkce střešního systému použití podstřešních pojistných a parotěsných fólií naprosto zásadní a nezbytné. Špatný výběr typu střešní folie, špatná skladba či montáž střešní folie v střešním systému nebo dokonce absence některé ze střešních folií, mohou znamenat značné problémy a následné škody.

Střešní fólie ve skladbě jednoplášťové střechyJednoplášťová neodvětrávaná šikmá střecha

Tuto skladbu u šikmých střech nedoporučujeme, jelikož mezi tepelnou izolací a střešní krytinou nedochází k odvětrávání, čímž dochází k degradaci střešní krytiny. Dále tyto systémy nevyhovují v případě potřeby kotvení střešní krytiny (při vyšším sklonu) a z hlediska akustiky (průnik hluku konstrukcí).

Tříplášťové šikmé střechy (možnost použití polodifúzních či absorčních fólií)

Tuto skladbu u šikmých střech nedoporučujeme, jelikož mezi tepelnou izolací a střešní krytinou nedochází k odvětrávání, čímž dochází k degradaci střešní krytiny. Dále tyto systémy nevyhodují v případě potřeby kotvení střešní krytiny (při vyšším sklonu) a z hlediska akustiky (průnik hluku konstrukcí).

Skladba tříplášťové šikmé střechy bez bednění

Pro tuto skladby šikmé střechy lze použít mikroperforované, antikondenzační fólie či fólie na bázi těchto dvou funkcí. Lze je však použít pro třídu těsnosti max. PHI 1. Nad i pod fólií musí být vytvoření ventilační vzduchová mezera, tj. i vstup a výstup ventilací.

 

     

Skladba tříplášťové šikmé střechy s bedněním a nekontaktní fólií

Lze použít pro tuto skladbu mikroperforované, antikondenzační fólie či fólie na bází těchto dvou funkcí. Lze je však použít pro třídu těsnosti max. PHI 1. Nad i pod fólií musí být vytvoření ventilační vzduchová mezera, tj. i vstup a výstup ventilací.

 
     

Skladba tříplášťové šikmé střechy s bedněním a kontaktní fólií

Lze použít speciální polodifúzní fólie určené na dotyk s bedněním. Lze je použít pro třídu těsnosti i PHI 2a (jen s přesahem) a PHI 2c (spoje slepené). Mezi bedněním a tepelnou izolací musí být vytvořena ventilační vzduchová mezera, tj. i vstup a výstup ventilace.

 

 

Dvouplášťové šikmé střechy (nutnost použití vysoce difúzních membrán)

 

Skladba dvouplášťové šikmé střechy bez bednění

Pro skladbu dvouplášťové šikmé střechy bez bednění je nutno použít vysoce difúzní membrány o ekvivalentní difúzní tloušťce rd menší než 0,2 m, které se mohou aplikovat na dotyk s tepelnou izolací. Lze je použít pro třídu těsnosti PHI 1 i PHI 2a (jen s přesahem) a PHI 2c (spoje slepené). Nad membránou musí následovat kontralať, tj. vytvoření ventilační vzduchové mezery včetně vstupu a výstupu ventilace.

     
 

Skladba dvouplášťové šikmé střechy s bedněním

Pro skladbu je nutno použít vysoce difúzní membrány o ekvivalentní difúzní tloušťce rd menší než 0,2 m, které se mohou aplikovat na dotyk s bedněním. Lze je použít pro třídu těsnosti i PHI 2a (jen s přesahem) a PHI 2c (spoje slepené). Nad membránou musí následovat kontralať, tj. vytvoření ventilační vzduchové mezery včetně vstupu a výstupu ventilace. Bednění musí být vytvořeno z vrstvy s malým difúzním odporem.

     
 

Skladba dvouplášťové šikmé střechy zateplení nad krokvemi

Pro tuto skladbu šikmé střechy je nutno použít vysoce difúzní membrány o ekvivalentní difúzní tloušťce rd menší než 0,2 m, které se mohou aplikovat na dotyk s tepelnou izolací. Lze je použít pro třídu těsnosti PHI 1 i PHI 2a (jen s přesahem) a PHI 2c (spoje slepené). Nad membránou musí následovat kontralať, tj. vytvoření ventilační vzduchové mezery včetně vstupu a výstupu ventilace.

Ceník - typy a skladby střechNákup střešních fólií v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Jan Rypl   |   JUTA a.s.   www 

Základní skladby šikmých střech - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy