eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Novinky v sortimentu podstřešních fólií a parozábran JUTA a.s.

Sortiment podstřešních membrán, fólií a parozábran od společnosti JUTA a.s. je značný a JUTA Dvůr Králové nad Labem je zároveň jedinou výrobní firmou v ČR s kompletním sortimentem těchto materiálů. V následujícím článku naleznete novinky podstřešních hydroizolací a parozábran od tohoto výrobce.

Podstřešní hydroizolace uplatnitelné jak pro tříplášťové šikmé střechy (fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB), tak i pro dvouplášťové skladby šikmých střech (kontaktní membrány JUTADACH). Totéž platí jak pro výrobní sortiment parozábran (fólie Jutafol N) a vysoce parotěsných reflexních parozábran (fólie Jutafol NAL 170), tak i pro sortiment kompletačních spojovacích a těsnících prvků.

Díky spolupráci mezi JUTA a.s. a prodejci v ČR je docilováno rovněž velice kvalitního servisu jak v rychlosti a sortimentu dodávek požadovaného zboží, tak i v oboru technicko-poradenského servisu (školení, poradenství, posudky, návrhy konstrukcí, atd.).

Přesto se však v sortimentu JUTA a.s. objevily nové dokonalejší materiály, které svými vlastnostmi výrazně předčí byť současné kvalitně dostatečně nadimenzované výrobky.

Proto bychom Vás chtěli upozornit na tyto NOVINKY:

1) Nová vysoceparopropustná podstřešní membrána "JUTADACH MASTER", která svými mechanickými a vodotěsnými vlastnostmi "převálcuje" drtivou většinu na trhu se pohybující konkurence. Její pevnost je totiž na úrovni 380/300 N/5cm (běžně bývá okolo 200 N/5cm), vytržení z hřebíku je na úrovni 340/320 N (běžně bývá okolo 100 N) a vodotěsnost je na úrovni 3000 mm vodního sloupce (běžně bývá okolo 1500 mm). Největší výhodou této pojistné hydroizolace je skutečnost, že ji lze použit v podstatě v jakékoliv skladbě šikmé střechy (tříplášťové i dvouplášťové, bedněné i nebedněné), a to i v případě extrémních roztečí krokví (> 120 cm), v případě extrémního vlivu větru působícího na střešní konstrukci, a dokonce v případě sklonu střechy již od 15°. Stejně jako ostatní membrány Jutadach i tento materiál lze použít také jako větrozábranu. Přesto, že její vlastnosti často několika násobně převyšují vlastnosti běžných membrán, rozdíl v ceně oproti běžným membránám Jutadach je naprosto zanedbatelný.

 
Jutadach Master   Jutadach Master


Jutadach Master

2) Vyloženě horkou novinkou v sortimentu podstřešních membrán je materiál "JUTADREN". Jedná se o vysocedifúzní drenážní membránu určenou na bednění pod falcované střešní krytiny fakticky všech typů, zejména pak pro titanzinek. Tento vodotěsný materiál je zároveň vysoceparopropustný, což umožňuje prostup vodních par nad pojistnou hydroizolaci. Tam zkondenzované vodní páry jsou drenážní vrstvou ihned staženy na vodotěsnou vrstvu membrány a aniž by se dotýkaly střešní krytiny, jsou vyvedeny mimo střešní konstrukci. Nedochází tak ke korozi vlastní střešní krytiny, drenážní vrstva zároveň tlumí hluk (např. od deště, hluk z ulice, ...). Díky tomu, že s tímto materiálem lze vytvořit i tříplášťovou a dokonce i jednoplášťovou konstrukci, lze i v případě falcované střešní krytiny a velice složitého tvaru střechy vytvořit bez problémů fungující zateplenou šikmou střechu.

 
Jutadren   Jutadren


Jutadren

3) Nová vysoce parotěsná reflexní samozhášivá parozábrana "JUTAFOL REFLEX N 150", která svými parotěsnými a mechanickými vlastnostmi výrazně předčí drtivou většinu dosud na trhu nabízené konkurence. Pevnostní vlastnosti totiž má o 22-60 % kvalitnější než běžné reflexní parozábrany a se svojí ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd 180 m (faktor 1.000.000) se jedná o jednu z nejparotěsnějších fóliových parozábran vůbec. Tím, že místo reflexní vrstvy z hliníkové fólie byl použit speciální 4-vrstvý reflexní komponent, fólie dosahuje i kvalitnějšího vzhledu, netrpí elektrokorozí při dotyku s ocelí a rovněž netrpí korozí při dotyku s alkalickými materiály (cement, vápno, ...). Spojování a těsnění se provádí shodně jako u ostatních parozábran JUTA a.s. a navíc je i cenově přijatelnější než fólie s reflexní vrstvou z AL fólie.

 
Jutafol Reflex N 150   Jutafol Reflex N 150


Jutafol Reflex N 150

4) Jedním z nových komponentů pro aplikace parozábran je kaučukový tmel "JUTAFOL MASTIC", určený pro parotěsné napojování parozábran, zejména na pórovité materiály (zdi, příčky, nadezdívky, podlahy, apod..), popř. pro parotěsné těsnění různých detailů tam, kde nelze použít spojovací pásky. Vyniká vysokou parotěsností, lepivostí a trvanlivostí. Výhodou je jak velice rychlá a jednoduchá aplikace (a to i při nižších teplotách), tak i nižší náklady na provedení stejného detailu v porovnání s použitím těsnících či spojovacích pásků. I proto se tento tmel v současnosti stal naprostým "hitem" ze sortimentu aplikačních doplňků JUTA a.s.

 
Jutafol Mastic   Jutafol Mastic

 

 
Jutafol Mastic   Jutafol MasticJutafol Mastic

Jak se říká: "Nemusím vše znát, ale je dobré vědět, kde potřebné informace najít". Proto vznikla nová verze Aplikačního manuálu JUTA a.s (aktualizace 06/2006), který je dodáván bezplatně jak montážní či projekční firmě, tak i kterémukoliv stavebníkovi či studentu.

V něm lze nalézt nové podrobné informace o výše uváděných novinkách a ostatních podstřešních membránách, fóliích, parozábranách a montážních doplňcích JUTA a.s. Dále jsou v něm uvedena i nová aplikační schémata, tabulky pro zjednodušení výběru správného typu do konkrétní konstrukce, tabulky pro správný výběr aplikačního komponentu, nová technická data podle harmonizované normy EN 13859-1, tj. kontrola kvality se znakem CE, zkrátka vše aby při montáži podstřešní hydroizolace či parozábrany byl maximálně zjednodušen její správný výběr a následná správná montáž.

Opravdu fundovaní aplikační technici JUTA a.s. jsou Vám připraveni poskytnout jakékoliv bezplatné poradenství či posouzení plánované, rozestavěné či již uskutečněné konstrukce. Rovněž lze s nimi dohodnout bezplatné Certifikační školení jednotlivých realizačních firem, jež umožňuje výrazné prodloužení záruky na namontované výrobky.

Ceník - fólie SarnafilNákup podstřešních fólií v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Jan Rypl   |   JUTA a.s.   www 

Střešní fólie JUTA - novinky - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy