eStřechy.cz   -   katalog firem
Strom sekcí katalogu firem
Výrobci, distributoři  Prodejci  Realizace, řemesla, služby tisk1 - Výrobci, distributoři
                  4 - Hydroizolační materiály
                                    28 - Střešní fólie
                                                      67 - Podstřešní pojistné fólie @
                                                      68 - Střešní membrány vysoce difúzní @
                                                      69 - Střešní fólie antikondenzační - absorbční @
                                                      70 - Střešní fólie pro plechové krytiny @
                                                      71 - Parotěsné fólie a parozábrany @
                                                      73 - Těsnící, lepící a spojovací pásky @
                                                      74 - Thermo - reflexní stavební fólie @
                                                      428 - Střešní fólie ostatní @
                                    48 - Syntetické fólie rovných střech
                                                      76 - Fólie pro střechy mechanicky kotvené @
                                                      77 - Fólie pro střechy zatížené kamenivem @
                                                      78 - Fólie pro zelené střechy @
                                                      79 - Fólie pro plnoplošně lepené střechy @
                                                      80 - Fólie pro střechy zatížené provozní vrstvou @
                                                      429 - Syntetické fólie ostatní @
                                    49 - Asfaltové pásy
                                                      81 - Lehké asfaltové pásy @
                                                      82 - Oxidované asfaltové pásy @
                                                      83 - Modifikované asfaltové pásy @
                                                      84 - Speciální asfaltové pásy @
                                                      85 - Asfaltové pásy pro vegetační střechy @
                                                      430 - Hydroizolační pásy ostatní @
                                    50 - Stěrky, lepidla a nátěry pro vodotěsné izolace @
                                    51 - Penetrační a sanační materiály @
                                    52 - Protiradonové a chemické izolace @
                                    53 - Separační a ochranné vrstvy střešního pláště @
                                    54 - Odvodňovací systémy @
                                    55 - Hydroizolace spodních staveb @
                  5 - Střešní krytiny
                                    86 - Pálené střešní krytiny
                                                      94 - Krytiny přírodní bez povrchové úpravy @
                                                      95 - Krytiny s povrchovou úpravou @
                                                      96 - Pálené tvarovky střešního pláště @
                                                      97 - Keramické ozdobné prvky @
                                                      417 - Střešní doplňky, systémy a příslušenství @
                                    87 - Betonové střešní krytiny
                                                      98 - Krytiny betonové bez povrchové úpravy @
                                                      99 - Krytiny betonové s povrchovou úpravou @
                                                      100 - Betonové tvarovky střešního pláště @
                                                      101 - Betonové ozdobné doplňky @
                                                      418 - Střešní doplňky, systémy a příslušenství @
                                    88 - Vláknocementové střešní krytiny
                                                      102 - Maloplošné krytiny, obdélníky, šablony @
                                                      103 - Vlnité střešní krytiny, vlnovky @
                                                      104 - Hřebenáče pro vláknocementové krytiny @
                                                      105 - Střešní doplňky, systémy a příslušenství @
                                    89 - Bitumenové (asfaltové) střešní krytiny
                                                      106 - Asfaltové (bitumenové) šindele @
                                                      107 - Krytiny z asfaltovláknitých vlnitých desek @
                                                      108 - Asfaltové (bitumenové) pásy @
                                    90 - Kovové střešní krytiny
                                                      109 - Ocelové a pozinkované střešní krytiny @
                                                      110 - Hliníkové střešní krytiny @
                                                      111 - Měděné střešní krytiny @
                                                      112 - Titanzinkové střešní krytiny @
                                                      113 - Střešní krytiny s povrchovou úpravou @
                                                      424 - Střešní doplňky, systémy a příslušenství @
                                    91 - Plastové střešní krytiny @
                                    92 - Střešní krytiny z přírodních materiálů
                                                      116 - Střešní krytiny z přírodní břidlice @
                                                      117 - Střešní krytiny z dřevěných šindelů @
                                                      118 - Doškové střešní krytiny ze slámy a rákosu @
                                    93 - Prosvětlovací střešní krytiny @
                                                      455 - Prosvětlovací PVC desky @
                                                      456 - Polykarbonátové desky @
                                    425 - Střešní krytina - materiál ostatní @
                                    626 - Obloukové střechy @
                  6 - Zelené (vegetační) střechy
                                    120 - Asfaltové pásy pro vegetační střechy @
                                    121 - Foliové systémy pro vegetační střechy @
                                    122 - Tepelné izolace @
                                    123 - Střešní doplňky a systémy @
                                    124 - Separační, podkladní a ochranné vrstvy @
                                    125 - Kotvící prvky a spojovací materiál @
                                    126 - Vegetační souvrství @
                                    127 - Zelená střecha - materiály ostatní @
                  7 - Střešní konstrukce
                                    128 - Dřevěné střešní konstrukce
                                                      132 - Střešní krovy - hranoly, trámy, vazníky @
                                                      133 - Střešní latě @
                                                      134 - Stavební prkna a fošny @
                                                      135 - Stavební řezivo ostatní @
                                                      136 - Impregnace dřeva @
                                                      617 - Střešní krovy - soustavy @
                                    129 - Montované střešní konstrukce @
                                    130 - Lehké střešní konstrukce @
                                    131 - Monolitické (prefabrikované) konstrukce @
                                    432 - Konstrukční materiály ostatní @
                  8 - Sádrokarton - sádrokartonové systémy
                                    137 - Sádrokartonové desky
                                                      144 - Sádrokartonové stavební desky @
                                                      145 - Protipožární stavební desky @
                                                      146 - Impregnované stavební desky @
                                                      147 - Impregnované a protipožární desky @
                                                      148 - Akustické stavební desky @
                                                      149 - Tvrzené stavební desky @
                                                      150 - Sendvičové a zateplovací desky @
                                    138 - Profilace - sádrokartonové profily @
                                    139 - Závěsy, spoje, dráty @
                                    140 - Spojovací a kotvící materiál @
                                    141 - Výztužné pásky a těsnění @
                                    142 - Tmely, stěrky a omítky @
                                    143 - Sádrokarton - materiál ostatní @
                  9 - Tepelné izolace
                                    151 - Tepelné izolace z minerálních vláken
                                                      159 - Šikmé střechy, stropy, podhledy @
                                                      160 - Lehké příčky @
                                                      161 - Podlahy @
                                                      162 - Kontaktní fasády @
                                                      163 - Provětrávané fasády @
                                                      164 - Ploché střechy @
                                                      165 - Akustické a protipožární izolace @
                                                      166 - Technické izolace @
                                                      426 - Izolační minerální plsť - materiály ostatní @
                                    152 - Tepelné izolace ze skelných vláken
                                                      167 - Šikmé střechy, stropy, podhledy @
                                                      168 - Lehké příčky @
                                                      169 - Podlahy @
                                                      170 - Provětrávané fasády @
                                                      171 - Kontaktní fasády @
                                                      172 - Akustické a protipožární izolace @
                                                      173 - Technické izolace @
                                                      427 - Izolační skelná plsť - materiály ostatní @
                                    153 - Tepelné izolace z pěnového polyuretanu - PUR
                                                      174 - Šikmé střechy, půdní vestavby @
                                                      175 - Ploché a zelené střechy, terasy @
                                                      176 - Stropy, mezistropy a stropní podhledy @
                                                      177 - Podlahy @
                                                      178 - Obvodové pláště, fasády @
                                                      179 - Vnitřní stavební příčky @
                                                      433 - Pěnové izolace - materiály ostatní @
                                    154 - Polystyreny, pěnový polystyren EPS
                                                      180 - Šikmé střechy, půdní vestavby @
                                                      181 - Ploché, zelené střechy, terasy @
                                                      182 - Stropy, mezistropy, stropní podhledy @
                                                      183 - Podlahy @
                                                      184 - Obvodové pláště, fasády @
                                                      185 - Suterénní zdivo @
                                                      186 - Stavební příčky @
                                                      434 - Pěnový polystyren - materiály ostatní @
                                    155 - Polystyreny, extrudovaný polystyren XPS
                                                      187 - Šikmé střechy, vestavby @
                                                      188 - Ploché, zelené střechy, terasy @
                                                      189 - Stropy, stropní podhledy @
                                                      190 - Vnitřní izolace podlah @
                                                      191 - Suterénní zdivo a podlahy @
                                                      192 - Lité a průmyslové podlahy @
                                                      193 - Obvodové pláště a tepelné mosty @
                                                      194 - Extrudovaný polystyren - materiály ostatní @
                                    156 - Tepelné izolace z pěnového skla
                                    157 - Sendvičové izolační panely a desky
                                                      202 - Šikmé střechy, podkroví a podhledy @
                                                      203 - Ploché střechy @
                                                      204 - Obvodové pláště, příčky, stropy @
                                    158 - Kombinované a integrované izolační systémy @
                                    435 - Tepelně-izolační materiály ostatní
                                                      205 - Expandovaný perlit @
                                                      206 - Tepelné izolace na bázi celulózových vláken @
                                                      621 - Keramické kamenivo @
                                                      628 - Pěnové tepelné izolace @
                  10 - Prosvětlovací prvky střech
                                    207 - Střešní okna dřevěná
                                                      217 - Střešní okna kyvná @
                                                      218 - Střešní okna výklopná @
                                                      219 - Střešní okna výsuvně-kyvná @
                                                      220 - Střešní okna elektricky ovládaná @
                                    208 - Střešní okna plastová a poplastovaná
                                                      221 - Střešní okna kyvná @
                                                      222 - Střešní okna výklopná @
                                                      223 - Střešní okna výsuvně-kyvná @
                                                      224 - Střešní okna elektricky ovládaná @
                                    210 - Střešní okna kombinovaná a speciální @
                                    211 - Světlovody @
                                    212 - Střešní okna - kominické výlezy @
                                    213 - Zastiňovací a dekorativní doplňky
                                                      228 - Lamelové žaluzie @
                                                      229 - Zastiňující rolety @
                                                      230 - Předokenní rolety a markýzy @
                                                      231 - Sítě proti hmyzu @
                                                      232 - Elektricky ovládané zastiňovací doplňky @
                                    214 - Střešní světlíky
                                                      233 - Střešní světlíky bodové @
                                                      234 - Střešní světlíky pásové @
                                                      235 - Atypické výrobky @
                                    215 - Prosvětlovací desky a pásy @
                                    216 - Prosvětlovací systémy a technika ostatní @
                  11 - Půdní schody
                                    236 - Dřevěné půdní schody @
                                    237 - Kovové půdní schody @
                                    238 - Kombinované půdní schody @
                                    239 - Protipožární půdní schody @
                                    240 - Točité a segmentové schody @
                  12 - Střešní systémy a příslušenství
                                    241 - Střešní systémy šikmých střech
                                                      245 - Větrací pásy hřebene a nároží @
                                                      246 - Těsnící pásy komínu, úžlabí a oken @
                                                      247 - Příchytky hřebenáčů a tašek @
                                                      248 - Držáky latí @
                                                      249 - Větrací pásy a mřížky okapní @
                                                      250 - Zachytávače listí @
                                                      251 - Ochranné systémy proti ptákům @
                                                      252 - Stoupací, bezpečnostní a pochůzné systémy @
                                                      253 - Protisněhové prvky a systémy @
                                                      254 - Průchodky střechou @
                                                      255 - Prosvětlovací tašky @
                                                      256 - Uzávěry hřebene @
                                                      257 - Ventilační turbíny a komínové hlavice @
                                                      258 - Spojovací a těsnící materiál @
                                    242 - Střešní systémy plochých střech
                                                      259 - Drenážní a odvodňovací systémy @
                                                      260 - Odvětrání ploché střechy @
                                                      261 - Kotvící prvky a spojovací materiál @
                                                      625 - Ventilační turbíny a komínové hlavice @
                                    243 - Střešní systémy zelených střech @
                                    244 - Střešní systémy ostatní @
                                    457 - Fotovoltanické systémy - Solární kolektory @
                                    632 - Hromosvody @
                  13 - Komíny, komínové systémy
                                    262 - Stavebnicové komínové systémy @
                                    263 - Komínové tvárnice @
                                    264 - Komínové vložky @
                                    265 - Komínové desky @
                                    266 - Komínové hlavy a stříšky @
                                    267 - Komínové lávky @
                                    268 - Komínové odsávače par @
                                    269 - Komínové turbíny @
                  56 - Obklady a desky
                                    270 - Dřevotřískové (dřevoštěpkové) desky - OSB @
                                    271 - Cementotřískové desky @
                                    272 - Sádrokartonové desky @
                                    273 - Sádrovláknité desky @
                                    274 - Dřevovláknité desky MDF/HDF @
                                    275 - Laminované desky @
                                    276 - Vrstvené a lepené desky @
                                    277 - Umakartové desky @
                                    278 - Sendvičové desky @
                                    279 - Dýhy, dýhované desky @
                                    280 - Parapetní a pracovní desky @
                                    281 - Překližky @
                                    284 - Obklady stropů a stropní podhledy @
                                    613 - Dřevěné desky, obklady a palubky @
                                    639 - Stavební - konstrukční desky ostatní @
                  57 - Půdní vestavby - vybavení interiéru
                                    285 - Schody a schodiště @
                                    286 - Zábradlí @
                                    287 - Podlahy @
                                    288 - Okna a dveře @
                                    290 - Obklady stěn a stropů @
                                    633 - Truhlářské produkty @
                                    638 - Technická a sanitární vybavení @
                                    640 - Bytový nábytek a doplňky @
                  58 - Klempířské systémy a potřeby
                                    291 - Okapové systémy - odvodnění střech
                                                      316 - Střešní okapy (žlaby, rýny, svody) @
                                                      317 - Kotlíky, kolena, příslušenství žlabů @
                                                      318 - Kotvící a spojovací prvky @
                                    292 - Tabulové (rovinné) a svitkové plechy
                                                      319 - Pozinkované plechy @
                                                      320 - Hliníkové plechy @
                                                      322 - Měděné plechy @
                                                      323 - Titanzinkové plechy @
                                                      324 - Plechy s povrchovou úpravou @
                                    293 - Perforované (děrované) plechy @
                                    294 - Trapézové plechy @
                                    315 - Vlnité plechy @
                                    321 - Klempířské výrobky @
                                    421 - Umělecko – řemeslné zpracování @
                                    422 - Klempířské potřeby ostatní @
                                    423 - Spojovací a kotvící technika @
                                    629 - Hutní materiál @
                  59 - Spojovací a upevňovací materiál
                                    436 - Šrouby, matky, podložky @
                                    437 - Vruty, hmoždinky, hřebíky @
                                    438 - Nýty, úchytky, kolíky a závlačky @
                                    439 - Trámové kotvy, patky, botky @
                                    440 - Závitové tyče @
                                    441 - Svorníky, sponky, úhelníky, konzoly @
                                    442 - Tesařské skoby a háky @
                                    443 - Chemické kotvy @
                                    444 - Spojovací a kotvící prvky ostatní @
                  60 - Stavební chemie
                                    445 - Lepidla, tmely, pěny @
                                    446 - Vyrovnávací a spárovací hmoty @
                                    447 - Omítky, malty, stěrky, potěry @
                                    448 - Pojiva a plniva @
                                    449 - Barvy, laky @
                                    450 - Izolační nátěry a stěrky @
                                    451 - Podkladové a penetrační prostředky @
                                    452 - Ochranné a sanační prostředky @
                                    453 - Chemické kotvy @
                  61 - Zdící materiály a prvky
                                    295 - Pálené cihly a tvárnice
                                                      300 - Thermo cihly @
                                                      301 - Plné cihly @
                                                      302 - Děrované cihly @
                                    296 - Pórobetonové cihly a tvárnice @
                                    297 - Vápenopískové cihly a tvárnice @
                                    298 - Betonové cihly a tvarovky @
                                    299 - Ztracené bednění @
                                    458 - Stropy, stropní překlady @
                  62 - Nářadí a pomůcky
                                    303 - Ruční a elektrické nářadí @
                                    306 - Bezpečnostní pomůcky pro práci ve výškách @
                                    307 - Ochranné pracovní pomůcky @
                                    308 - Pracovní oděvy a obuv @
                                    454 - Nářadí - příslušenství @
                                    615 - Klempířské stroje @
                                    634 - Vybavení a zařízení dílen @
                  63 - Manipulační technika
                                    309 - Stavební žebříkové výtahy @
                                    310 - Mobilní pracovní plošiny @
                                    311 - Stavební lešení @
                                    312 - Kladkostroje @
                                    313 - Speciální zvedací zařízení @
                                    314 - Přepravní zařízení @
                  64 - Stavební software - kalkulace a rozpočty @
                  635 - Literatura a internet @

2 - Prodejci
                  459 - Hydroizolace střech
                                    460 - Střešní fólie a membrány @
                                    461 - Fóliové systémy @
                                    462 - Asfaltové pásy @
                                    463 - Vodotěsné stěrky a nátěry @
                                    464 - Zelené střechy @
                                    467 - Odvodňovací prvky, vpusti, drenáže @
                                    468 - Vodotěsné izolace ostatní @
                  469 - Střešní tašky a krytiny
                                    470 - Pálené střešní tašky a tvarovky @
                                    471 - Betonové střešní tašky a tvarovky @
                                    472 - Vláknocementové střešní desky a šablony @
                                    473 - Asfaltové střešní šindele @
                                    474 - Plechové střešní krytiny @
                                    475 - Plastové střešní krytiny @
                                    476 - Střešní krytiny z přírodních materiálů @
                                    477 - Lehké střešní krytiny @
                                    478 - Střešní krytina - materiály ostatní @
                                    627 - Střešní krytiny pro ploché střechy @
                  479 - Střešní konstrukce
                                    480 - Dřevěné střešní konstrukce @
                                    481 - Kovové, lehké a montované konstrukce @
                                    482 - Konstrukční materiály ostatní @
                  486 - Sádrokarton
                                    487 - Sádrokartonové desky @
                                    488 - Sádrokarton - příslušenství @
                  494 - Tepelně izolační materiály
                                    495 - Izolační materiály - minerální plsť @
                                    496 - Izolační materiály - skelná plsť @
                                    497 - Pěnový polyuretan - PUR @
                                    498 - Polystyren - pěnový polystyren EPS @
                                    499 - Polystyren - extrudovaný polystyren XPS @
                                    500 - Izolační materiály - pěnové sklo @
                                    502 - Kombinované a integrované izolační systémy @
                                    503 - Zateplovací systémy ostatní @
                                    631 - Akustické (protihlukové) izolace @
                  504 - Prosvětlení střešního pláště
                                    505 - Střešní okna @
                                    509 - Světlovody @
                                    510 - Výlezová střešní okna @
                                    511 - Doplňky pro střešní okna @
                                    512 - Střešní světlíky @
                                    514 - Prosvětlovací materiál ostatní @
                  515 - Půdní schody
                                    516 - Skládací půdní schody @
                                    520 - Točité a segmentové schody @
                  521 - Střešní doplňky a příslušenství
                                    522 - Střešní doplňky pro šikmé střechy @
                                    523 - Střešní doplňky pro ploché střechy @
                                    524 - Střešní doplňky pro zelené střechy @
                                    525 - Střešní doplňky ostatní @
                                    526 - Solární systémy a sluneční kolektory @
                                    636 - Hromosvody @
                  527 - Komíny, komínová technika
                                    528 - Komínové stavební systémy @
                                    535 - Komínové příslušenství @
                  536 - Obklady a desky
                                    537 - Obklady a desky pro interiér @
                                    538 - Obklady a desky pro exteriér @
                  553 - Půdní vestavba - vybavení a zařízení
                                    554 - Schody, schodiště a zábradlí @
                                    556 - Podlahy - podlahové krytiny @
                                    557 - Okna a dveře @
                                    558 - Stavební kování @
                                    559 - Obkladové materiály @
                                    637 - Technická zařízení budov @
                                    641 - Bytový nábytek a zařízení @
                  560 - Klempířské a hutní prvky
                                    561 - Okapy, okapové systémy @
                                    562 - Tabulové (rovinné) a svitkové plechy @
                                    563 - Perforované (děrované) plechy @
                                    564 - Trapézové plechy @
                                    565 - Vlnité plechy @
                                    566 - Klempířské výrobky @
                                    569 - Klempířský spojovací materiál @
                                    630 - Hutní materiál @
                  570 - Spojovací a kotvící materiál
                                    571 - Spojovací prvky a technika @
                                    574 - Kotvící prvky a technika @
                                    579 - Spojovací a kotvící materiál ostatní @
                  580 - Zdící materiály
                                    581 - Cihly a tvárnice @
                                    585 - Stavební systémy ostatní @
                                    586 - Stropní konstrukce @
                  587 - Stavební chemie
                                    588 - Lepidla, tmely, pěny @
                                    590 - Omítky, malty, stěrky, potěry @
                                    592 - Nátěrové hmoty @
                                    593 - Hydroizolační nátěry @
                                    595 - Impregnační prostředky @
                  597 - Nářadí a pomůcky
                                    598 - Nářadí a nástroje @
                                    601 - Bezpečnostní a ochranné pomůcky @
                                    604 - Nářadí - příslušenství @
                                    616 - Stroje a vybavení @
                  605 - Manipulační a zvedací technika
                                    606 - Zvedací a přepravní zařízení @
                                    607 - Lešení a pracovní plošiny @
                  612 - SW, stavební software @

3 - Realizace, řemesla, služby
                  29 - Pokrývačské práce @
                  30 - Klempířské práce @
                  31 - Tesařské práce @
                  32 - Izolatérství @
                  33 - Realizace zelených střech @
                  34 - Montáž sádrokartonu @
                  35 - Montáž střešních oken @
                  36 - Zateplení střech @
                  37 - Půdní vestavby na klíč @
                  38 - Montáž kovových konstrukcí @
                  39 - Montáž solární techniky @
                  40 - Montáž a revize hromosvodů @
                  41 - Výškové práce @
                  42 - Kominické práce, revize komínů @
                  43 - Plynoinstalační práce @
                  44 - Topenářské práce @
                  45 - Instalatérské práce @
                  46 - Podlahářské práce @
                  47 - Zednické práce @
                  339 - Malířské a natěračské práce @
                  340 - Obkladačské práce @
                  341 - Elektroinstalační práce @
                  342 - Ochrana krovů @
                  343 - Truhlářské práce @
                  618 - Odborné poradenství @
                  623 - Stavební projekty @
                  624 - Autodoprava, odvoz suti @

Strom sekcí katalogu firem - eStřechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy