eStřechy.cz   -   katalog firem

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Výroba a prodej sádrokartonu, sádrokartonových stavebních systémů a materiálů KNAUF, suchých maltových a omítkových směsí, výrobků stavební chemie; obchodní činnost; prodej, servis.


Firemní údaje:

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Osamocená 724
160 00 Praha 6
Kraj: Praha

Telefon: 272 110 112
Fax: 272 110 140
E-mail:
www: www.knauf.cz

Nabízené znaeky: Sádrokartonové desky KNAUF GKB, GKF, GKBI, GKFI, montážní ocelové profily KNAUF, výrobky stavební chemie KNAUF.


Kontaktní formulář:

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete kontaktovat firmu KNAUF Praha, spol. s r.o.

Váš e-mail:
Váą dotaz:
potvrzovaci kod Přepište text z obrázku:

Profil společnosti:

Společnost KNAUF Praha s.r.o.

působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje sádrokartonových stavebních systémů a materiálů od roku 1992. Sádrokartonové stavební desky a nosné profily jsou od roku 1994 vyráběny v závodě KNAUF Počerady a jsou distribuovány do sítě smluvních prodejců po celé České republice. Výroba sádrokartonových desek KNAUF je zařazena do ekologického programu, který významným způsobem přispívá ke zlepšení životního prostředí. Společnost KNAUF distribuuje na trh v také příslušenství nezbytné k realizaci jednotlivých systémů příček, podhledů a podlah, ale také tzv.“hobby program“, tzn. širokou škálu výrobků stavební chemie.
Dominantní postavení si KNAUF udržuje také na trhu suchých maltových směsí, kde patří mezi největší výrobce těchto produktů. Svědčí o tom bohatý výrobní program – od zdících malt a štuků, po betony, spárovací hmoty a lepidla.
Výrobní sortiment je doplněn odborným poradenstvím, samozřejmostí je dokonalý servis, prodej náhradních dílů , stejně jako odborné zaškolení.

Stavební systémy KNAUF
Základní prvek stavebnicového systému tvoří sádrokartonová deska vyrobená z chemicky upraveného sádrového jádra opláštěného speciálním kartonem. Sádra je ekologicky i biologicky dokonalý stavební materiál – je biologicky zcela nezávadná, její hodnota pH je velice blízká lidské pokožce. Přispívá k tepelné pohodě člověka, zlepšuje zvukovou izolaci prostoru, řeší protipožární ochranu staveb a reguluje vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru.
Vyrábí se sádrokartonové desky standardní GKB pro běžné použití, protipožární GKF, impregnované GKB-I, GKF-I do vlhkých prostor. Pro speciální účely se vyrábí desky FIREBOARD s vysokou požární odolností (sádra je zde armována minerálními vlákny) a sádrovláknité desky VIDIWALL na stěny a podhledy, VIDIFLOOR na podlahy (zde se kombinací sádry a celulózy dosáhne vyšší pevnosti a tvrdosti povrchu).
Desky se upevňují šrouby na nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů nebo dřevěných latí, případně se lepí přímo na stěnu (tvz. suchá omítka). Součástí systému jsou spojovací prvky, závěsy, těsnící a bandážovací pásky, tmely.

Stavební chemie
Společnost Knauf distribuuje na trh také tzv.“hobby program“, od základních nátěrových hmot, přes stěrky, speciální lepidla na obkládačky, těsnící hmoty, dekorativní šlechtěné omítky, akrylové tmely, PU pěny a čistící prostředky.

Výhody systému:

jednoduchá zpracovatelnost – minimální odpad
rychlé a čisté konstrukční řešení
snadná demontáž a přemístění příček
bezproblémové vedení instalací umístěných v dutinách konstrukce
výborné tepelněizolační vlastnosti
vysoký zvukový útlum
zvýšená požární odolnost
použití ve vlhkém prostředí
tvarová variabilita
optimální mikroklima
vybudované prostory ihned k používání
atesty a certifikáty na celý systém
modernizace a rekonstrukce bytových jáder
výstavba podkroví

Výrobky:

KNAUF A 13 - GKB
Sádrokartonové stavební desky. Deska o rozměru 2,5 m2.


KNAUF F 13 - GKF
Protipožární sádrokartonová deska. Deska o rozměru 2,5 m2.


KNAUF H 13 - GKBI
Impregnovaná sádrokartonová deska. Deska o rozměru 2,5 m2.


KNAUF GKFI
Impregnované protipožární desky.


Fireboard
Protipožární sádrovláknité desky s oboustranným krytím skelnými rohožemi.


KNAUF Piano - akustické desky
Desky, jejichž sádrové jádro je modifikováno přidáním speciálních přísad pro zvýšení jejich ohybové tuhosti.


Diamant - tvrzené desky GKFI
Tvrzené, impregnované a protipožární desky – pro zvýšené požadavky na mechanické namáhání.


Akustické děrované a štěrbinové desky
Velkoformátové desky, děrované nebo štěrbinové, zpravidla s podélnými a příčnými řezanými hranami.


Vidiwall
Sádrovláknité desky ze sádry a celulózy, s hladkým povrchem a s podélnými a příčnými řezanými hranami.


PS desky 3-GKB
Sádrokartonové desky s nalepeným polystyrenem tl. 30 mm.


PS desky 5-GKB
Sádrokartonové desky s nalepeným polystyrenem tl. 50 mm.


PS desky 10-GKB
Sádrokartonové desky s nalepeným polystyrenem tl. 100 mm.


PS desky 14-GKB
Sádrokartonové desky s nalepeným polystyrenem tl. 140 mm.


PS desky 3-GKBi
Sádrokartonové impregnované desky s nalepeným polystyrenem.


PS desky 5-GKBi
Sádrokartonové impregnované desky s nalepeným polystyrenem.


PS desky 10-GKBi
Sádrokartonové impregnované desky s nalepeným polystyrenem.


PS desky 14-GKBi
Sádrokartonové impregnované desky s nalepeným polystyrenem.


FUGENFÜLLER LEICHT
Spárovací hmota.


MŘÍŽKOVÁ SAMOLEPÍCÍ SKELNÁ BANDÁŽ
Výztužná bandáž pro sádrokartonové konstrukce.


SKELNÁ BANDÁŽ
Výztužná bandáž pro sádrokartonové konstrukce.


PAPÍROVÁ BANDÁŽ
role 23 m


PERLFIX - ANSETZGIPS
Osazovací pojivo


READYGIPS
Tmelící stěrková hmota


UNIFLOTT
Spárovací hmota


FLIESENKLEBER N
Určené k lepení keramických obkladů na běžně savé stavební podklady.


BAU– UND FLIESENKLEBER
Lepidlo na obklady a dlažbu


FLEXKLEBER
Elastické lepidlo


SUPERKLEBER DISPERSION
Disperzní obkladové lepidlo


MONTAGEKLEBER
Montážní lepidlo


FUGENBUNT
Spárovací hmota, 2 kg


SPEZIALFUGE BODENFLIESSEN
Spárovací hmota


FUGENFRISCH
Obnovovač spár, bílý


PU-REINIGER
Čistič PU pěny


FENSTER ISOLIERSCHAUM KLIMA+
Izolační a montážní pěna


STRUKTURPUTZ MINERAL 2 mm
Roztíraná omítka


MOZAIKOVÁ OMÍTKA
Vodoodpuzující, mechanicky odolná tenkovrstvá omítka tvořená barevnými kamínky do 2 mm.


FLÄCHENSPACHTEL
Vyrovnávací hmota na velké plochy


FÜLLSPACHTEL INNEN
Vnitřní spárovací a výplňová hmota


SUPERPIKO
Jemná vnitřní vápenná stěrka - bílá


MULTI-FINISH
Jemná sádrová stěrka


UNIVERSAL-FINISH
Sádrová tenkovrstvá omítka


FLIEßSPACHTEL SPEZIAL 10
Vyrovnávací hmota na podlahy


UNIVERSALSPACHTEL SCHNELL
Vyrovnávací a renovační hmota


SCHNELLBETON
Rychletuhnoucí beton


SILIKON-SANITÄR
Sanitární silikon, 310 ml


SILIKON - NEUTRAL
Neutrální stavební silikon, 310 ml


ACRYL - DICHTUNGSMASSE
Těsnicí hmota 310 ml


RENOBAND
Výplňová hmota


PE - těsnicí šňůra
Pro vyplnění dilatační spáry, především v pozemním stavitelství.


ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER
Odstraňovač cementového povlaku


FLÄCHENDICHTBAND
Bandáž na utěsnění spár


Šrouby Vidifloor 24 mm
Speciální šrouby pro spojování desek/elementů suchých podlahy.


Ocelový pozinkovaný dilatační profil s krycí páskou
Dilatační profil pro sádrokartonové konstrukce.


Noniusový třmen CD
pro CD profil Knauf – 60/27


Noniusový třmen UA
pro UA profil Knauf – 50 x 40 x 2 mm


Nonius – závěs
pro CD–Profil Knauf 60/27


Rychlozávěs
pro dřevěné laování D111


Přímý závěs Knauf
pro dřevěné latě 50 mm


Přímý závěs Knauf
pro CD–profil Knauf 60/27


Přímý akustický závěs Knauf
pro CD– profil Knauf 60/27


Akustický závěs – 30 mm
pro pružné připojení podhledu či stěny, závěsná délka 30 mm


Akustický závěs – 60 mm
pro pružné připojení podhledu či stěny, závěsná délka 60 mm


Akustický závěs – 90 mm
pro pružné připojení podhledu či stěny, závěsná délka 90 mm


Otočný kotvový závěs
pro CD–profil 60/27


NP závěs pro I a IPE profily
na spodní příruby I a IPE profilů pro zavěšení podhledu


CD – Kombinovaný závěs
(nonius/rychlozávěs), únosnost 25 kg pro CD–profil 60/27


Rychlozávěs Ankerfix s pojistkou
pro CD–profil Knauf


Akustický rychlozávěs
pro CD–profil Knauf


Kotvový rychlozávěs
pro CD profil Knauf pro CD– profil Knauf 60/27


Drát s okem


Trn pro uchycení vláknité izolace
pro uchycení vláknité izolace samolepící (např. v příčkách či podhledech)


Nonius – klín
pro spojení horního a dolního dílu nonius závěsu


UA – přípojovací botka
pro pravoúhlé napojení UA profilů na okolní konstrukce


Spojka pružných profilů
(Federschiene) 60/60 prospojování pružných profilů Federschiene systém W 622


Spojovací úhelník
pro křížení dvou UA profilů


CD – univerzální spojka Knauf
univerzální spojka pro přímé, kolmé, ale hlavně nepravoúhlé spojení dvou CD profilů Knauf


Křížová spojka CD s UA
pro spojení UA a CD profilů pro systém D 116


Spojka CD profilů
pro rovné spojení CD–Profilů Knauf 60/27systém D 112,113, K 311


Křížová spojka CD profilů
pro dvouúrovňové křížení CD–profilů Knauf 60/27 systém D 112,113


Niveau spojka (rovinná)
pro křížení CD–profil Knauf 60/27 systém D 113


Úhlová spojka pro CD profily Knauf
spojka umožnující spojování CD profilů Knauf 60/27 pod různými úhly (výškové přechody)


Zásuvná patka pro osazení UA profilů k zárubním
pro napoj. UA profilů 50 mm na podlahu strop a v místě dveřních otvorů 1 sada = 4 ks včetně 10 hmoždinek pro upevnění k podlaze a stropu


Krokvový závěs
pro zavěšení profilů na krokve


Těsnící páska PE – Dichtungsband
pod profily ve styku na okolní konstrukce (zdivo apod.), jednostranně samolepící


Separační páska Knauf
pro styky podhledů a stěn


Rychlošrouby SN
pro upevnění děrovaných akustických sádrokart. desek na dřevěnou a kovovou konstrukci do tloušky plechu 0,75 mm


Rychlošrouby TN
pro upevnění sádrokart. desky Knauf ke kovovým i dřevěným profilům, tl. plechu max. 0.75 mm


Rychlošrouby TN
pro upevnění dřevěných latí


Rychlošrouby TB s vrtnou špicí
šroub s vrtnou hlavou pro upevnění na kovovou konstrukci (např. UA profily Knauf) o tl. plechu 0.88 – 2.0 mm


Šrouby „BLACK STAR“ TN 38


Šrouby do plechu LN
pro upevnění ocel plechů k ocelovým profilům např. nonius závěs k CD profilům do tl. plechu 0,7 mm


Šrouby pro Vidiwall
pro sádrovláknité desky Knauf Vidiwall


Šrouby s plochou hlavou FN
pro upevnění závěsů na dřevěnou konstrukci 35 mm


Rychlošrouby LB 3,5
s vrtnou hlavou pro upevnění ocel plechů k ocelovým profilům např. nonius závěs k UA profilům, tl. plechu 0,7 – 2.25 mm


Rychlošrouby LB 4.2


Šrouby LG 25
pro zavěšení předmětů do sádrokartonové desky 12.5 mm


Šrouby LG 35
pro zavěšení předmětů LG 35 mm do sádrokartonových desek 2 x 12.5 mm


Hmoždinka do dutých stěn kovová


Natloukací hmoždinka plastová
pro upevnění U a C–profilů na podlahu, stěnu, strop. Nejsou vhodné pro zavěšení podhledu.


Kotevní stropní hřeb BZ6
hmoždinka do betonu kovová pro zavěšení podhledů


Univerzální hmoždinka Knauf 6/28
plastová hmoždinka do dutých stěn i masivních materiálů


Upevňovací klip(Befestigungklip)
závěs pro CD profil Knauf 60/27


CW – Profil Knauf
Sádrokartonový profil pro stěnové konstrukce.


UW – profil Knauf
Vodící profil pro stěnové konstrukce.


CD profil Knauf
pro systém D 112, 224, 312,W 623/K 311


UA – profil
s jednořadým děrováním


UA – profil
s dvouřadým děrováním


UD – profil Knauf
pro systém D 112/W623


CD – profil
ohýbaný konvexníKNAUF Praha, spol. s r.o. - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz eStrechy.sk
Akční slevy   |   Katalog firem   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy